Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Bodem geplaatst?

woensdag 9 april 2014

Bodem geplaatst?

Vanaf de vrijdagtop is de AEX gisteren teruggevallen tot een intraday-niveau van net onder de 400. Ook werd een grote ‘hammer’ (omkeerpatroon) gevormd in de AEX. Is hiermee de hogere kortetermijnbodem geplaatst?

 

Intraday terugval van 9 punten tot op heden

Na de hertest van de jaartop van afgelopen vrijdag is er momenteel sprake van een terugtest. De AEX bleef ongeveer een halve punt onder zijn jaartop van 409 maar was vanaf het dieptepunt van de recent afgeronde 2e correctie van dit jaar al 30 punten opgelopen zonder noemenswaardige terugval. De huidige terugval zien we als aanloopje voor de verwachte doorbraak door de jaartop van 409 binnenkort. De terugval van de afgelopen dagen bedroeg tot op heden intraday ongeveer 9 punten, dus een 2% daling vanaf de vrijdagtop.

 

Grafiek AEX-index op dagbasisHammer als bodempatroon

We gaven in de afgelopen dagen aan dat een terugval normaal en gezond was en als richtniveau hielden we ongeveer de 400 punten aan. De eerste steunzone werd gisteren echter doorbroken. Deze was te vinden bij de recent gevormde 2e opwaartse gap tussen de 401,90 en 402,80. Hierbinnen lag bij 402,50 ook de voormalige begin dit jaar gevormde 1e lagere top. De doorbraak hieronder zorgde direct voor meer neerwaarts potentieel naar de 2e opwaartse gap tussen de 398,60 en 399,60. De bovenkant van deze gap werd precies getest, waarna de AEX weer snel opliep. Uiteindelijk werd ook een omkeerpatroon op de borden geplaatst, een hammer. We gaven in de afgelopen dagen al aan dat we dit soort patronen in de gaten moesten houden voor de vorming van een hogere kortetermijnbodem.

 

Belangrijke grens ligt bij 397,50

Buiten de genoemde gaps lag bij 397,50 nog het eerste Fibonacci-retracementniveau tussen de recente bodem van net onder de 380 en de top die net onder de jaartop werd geplaatst. Zolang een index tijdens een terugval boven een dergelijk niveau weet te blijven, blijft er sprake van een krachtige trend. We achten de kans reëel dat met de terugtest van gisteren en de vorming van het omkeerpatroon een hogere bodem is gezet in het kortetermijnbeeld en de AEX weer richting de jaartop en hoger kan oplopen. Dit zagen we gisteren ook in andere indices. De S&P 500 test zijn bodems (en 50-daags gemiddelde) van de afgelopen weken. De DAX testte ook zijn 50-daags gemiddelde en vormde net als de AEX een groot bodempatroon (een hammer).

 

Ruimte naar zone 420 - 430 komende weken

Begin deze week gaven we aan dat na een beperkte terugtest de AEX hierna weer kon oplopen naar de jaartop en hoger. Voor de komende weken houden we rekening met een beweging naar ongeveer 420 punten. Bij 417,50 ligt een oude horizontale weerstand. Bij 420,50 ligt de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal. Als laatste richtpunt ligt bij 428 nog het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau van de huidige jaarbodem en jaartop. Pas richting deze niveaus moeten we alert zijn op topvormingsignalen als startpunt van de 3e correctie van dit jaar. Buiten de genoemde steunpunten is ook een zeer steile stijgende kortetermijnbodem te trekken. Hierbij gaan we er dan vanuit dat gisteren de 1e hogere bodem in het kortetermijnbeeld werd gevormd. Deze steil stijgende bodemlijn geldt nu als eerste steunpunt en ligt vandaag bij 400,60.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt van 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 498,13 op AEX 10,0 5,52 5,54 -3,66 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 442,1 op AEX 5,0 11,12 11,14 -1,85 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 607,04 op AEX 9,7 5,65 5,67 +3,66 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,0 10,95 10,96 +1,86 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 9 april 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.