Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: S&P 500

donderdag 10 april 2014

S&P 500

Sinds het moment dat de S&P 500 eind februari door zijn dubbele jaartop van 1.850 brak is de all-time high geregeld verder opgehoogd. Vorige week werd deze verhoogd naar een niveau van 1.897, nadat hij eerder was neergezet bij 1.883. Wel werd al meerdere keren een terugtest ingezet naar de zone 1.835 – 1.840. Hier ligt ondertussen een sterk steunniveau. Niet alleen liggen hier de bodems van de afgelopen maanden, maar ook het oplopende 50-daags gemiddelde. Zodra deze zone neerwaarts wordt gebroken, ontstaat ruimte naar de horizontale steun van 1.813, tot mogelijk de sinds juli vorig jaar stijgende middellangetermijntrend rond de 1.793. De laatste keer dat deze stijgende bodemlijn werd getest was tijdens de 1e correctie van dit jaar in januari. Destijds werd een bodem op de borden gezet van rond de 1.740. Er is dus nog steeds sprake van een krachtige opgaande trend in alle tijdstermijnen, ondanks de recente terugvallen. Gisteren nam de S&P 500 ook weer snel afstand van de recente hertest van de steunzone 1.835 – 1.840. Voor de komende weken houden we rekening met een verdere aanscherping van de jaartop. Buiten de recente jaartop van 1.897, liggen overige weerstanden nog bij het Fibonacci-projectieniveau van 1.920 (ons voormalige kortetermijndoel sinds begin dit jaar) en de bovenkant van het sinds juli stijgende trendkanaal dat bij 1.945 is te vinden. Een test van dit laatste niveau houden we in de komende weken als richtpunt aan. Zodra dit niveau in zicht komt, moeten we alert zijn op topvormingsignalen als startpunt van de volgende correctie. In het langetermijnbeeld behouden we ons koersdoel bij 2.150. Hier ligt het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de voormalige all-time high uit 2007 (1.575) en de bodem uit 2009 van 666 punten.

Grafiek S&P 500 Index op dagbasis


Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2611,61 op S&P 500 10,1 2,53 2,56 +0,79 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2315,04 op S&P 500 5,0 5,17 5,20 +0,58 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3051,0 op S&P 500 11,2 2,28 2,31 +0,44 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3375,0 op S&P 500 4,9 5,28 5,31 +0,57 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 10 april 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.