Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: Olieprijs WTI

donderdag 10 april 2014

Olieprijs WTI

Sinds 2010 is er sprake van een stijgende driehoeksformatie in de olieprijs (Light Sweet Crude Oil – WTI). De bodems in dit langetermijnbeeld zijn stijgend, maar aan de andere kant is er een zware horizontale weerstandszone tussen de USD 110 en 114. In september vorig jaar testte de WTI voor de laatste keer deze weerstandszone, waarna een forse correctie werd gestart. Tijdens deze correctie werd een dubbele bodem rond de USD 91,50 geplaatst, eerst in november en daarna in januari dit jaar. Buiten deze dubbele bodem in januari werd in die maand een belangrijk eindsignaal gegeven in de correctiefase van de olieprijs. Hij brak aan het einde van deze maand door zijn dalende toppenlijn vanaf de septembertop rond de USD 98. In de weken daarvoor had hij verder al een duidelijk bodempatroon afgerond, een ‘island reversal’. Hierbij wordt eerst een neerwaartse gap gevormd waarna de dubbele bodem bij USD 91,50 werd gevormd. Hierna wordt rond de eerdere gap weer een opwaartse gap geplaatst. Deze gap ligt rond de USD 95,50 – 96,50. Na de afronding van dit bodempatroon en de doorbraak door de dalende toppenlijn veerde de olieprijs op naar USD 105. Deze top was het startpunt van een terugtest naar de zware horizontale steun van USD 98. Dit is de eerste duidelijke hogere bodem geworden sinds de dubbele bodem bij USD 91,50. In de afgelopen weken bleef de olieprijs steeds hogere bodems vormen langs zowel zijn stijgende 50-daags gemiddelde als langs de vanaf USD 91,50 stijgende bodemlijn. In de afgelopen dagen zette hij een opwaartse versnelling in en nadert de top van USD 105 alweer. Voor de komende weken verwachten we een verdere stijging naar de zone USD 110 – 114. Deze toppenzone moet echter worden gebroken om de volgende fase in de stijgende langetermijntrend te starten. Een doorbraak verwachten we in de loop van dit jaar wel, maar de vraag is hoeveel tussentijdse correctieve bewegingen daarvoor nog zullen plaatsvinden. Een belangrijke ondersteuning komt vanuit de gemiddelden. In de komende dagen zal een ‘golden cross’ plaatsvinden tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde, een belangrijk en sterk langetermijnsignaal.

Grafiek Olieprijs WTI (Light sweet crude oil) op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 49,1 op WTI Future 9,1 5,13 5,15 +6,86 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 41,38 op WTI Future 4,6 10,08 10,10 +3,59 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 58,01 op WTI Future 9,1 5,13 5,15 -5,17 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 62,61 op WTI Future 5,1 9,24 9,26 -2,63 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 10 april 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.