Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Trendsignalenlijst

donderdag 10 april 2014

Veranderingen in de Trendsignalenlijst Nederland:

  • Na de volgende opwaartse versnelling en vorming van een top net onder de 12, is Air France KLM nu bezig met een normale terugtest voor de vorming van een volgende hogere bodem.
  • In maart testte Arcelor Mittal de 10,60 en brak achtereenvolgend de dalende toppenlijn van een wig en van een vlagpatroon. De bodem lijkt te staan en de weg is vrij naar de neklijn van een zeer groot en langdurig omgekeerd hoofd-schouderpatroon.
  • Corio is verhoogd naar Long. Hij rondde in de afgelopen dagen een stijgende driehoek opwaarts af.
  • Correctie Delta Lloyd is verhevigd onder de meest steil stijgende bodemlijn. Langere trend blijft onverminderd positief.
  • Na de doorbraak door de dalende toppenlijn en verhoging van onze opinie naar Long, zet Heineken de opwaartse weg sterk voort.
  • Royal Dutch Shell voert de opwaartse druk verder op om ook de volgende en het grootste omgekeerde hoofd-schouderpatroon te activeren.
  • Let op Elsevier. Na de test van een belangrijke weerstand in de afgelopen maanden, brak hij gisteren voor de eerste keer onder de stijgende middellangetermijnbodemlijn. Een verdere verslechtering treedt op onder de recente bodems en het 200-daags gemiddelde (14,75 – 15)
  • Unilever rondde in de afgelopen dagen een langdurig bodempatroon opwaarts af. Voor de komende maanden is er nu weer opwaartse ruimte naar de all-time high van 33,10


Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3,939 op Aegon 11,0 0,28 0,38 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3,543 op Aegon 5,3 0,69 0,79 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4,572 op Aegon 8,7 0,38 0,48 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4,929 op Aegon 5,0 0,74 0,84 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 10 april 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.