Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Bodem aangescherpt naar 391,30

dinsdag 15 april 2014

Bodem aangescherpt naar 391,30

De bodem tijdens de huidige terugval werd gisteren verder aangescherpt naar 391,30. Hierbij werd wel een omkeerpatroon gevormd, een ‘hammer’ en werd de voormalige dalende toppenlijn teruggetest.

 

Daling van 17 punten

Na de recente hertest van de jaartop van 409 vond sinds eind vorige week een snelle neerwaartse beweging plaats. Deze terugval gaat een stuk dieper dan waar we vanuit waren gegaan. Een week geleden gaven we namelijk aan dat een beperkte terugval naar ongeveer 400 punten het aanloopje kon worden voor de hertest en doorbraak van de 409. Deze terugval gaat nu aanzienlijk dieper tot een niveau van 391,30. Hiermee is er sprake van een daling van ongeveer 17 punten, procentueel gezien op de grens van een ‘mini-correctie’ en een ‘normale correctie’.

 

Grafiek AEX-index op dagbasisForse neerwaartse gap tussen 399 en 401,15

De neerwaartse versnelling vond eind vorige week plaatst tezamen met de vorming van een neerwaartse gap tussen de 399 en 401,15. Deze gap moet worden gesloten, om te kunnen spreken van het einde van deze terugval. Tegelijkertijd zullen andere indices als de Nasdaq 100, S&P 500 en de DAX hun huidige scherp dalende toppenlijnen moeten breken, zodat er geen sprake kan zijn van een valse opwaartse uitbraak. Zolang deze opwaartse doorbraken niet plaatsvinden, blijft de kans aanwezig dat de AEX verder zal terugvallen in de komende dagen.

 

Middellangetermijntrend blijft opwaarts gericht

Met de daling van gisteren tot een intraday-niveau van 391,30 is er sprake van een terugtest van de voormalige en minst steil dalende toppenlijn die startte bij de jaartop van 409. Deze dalende toppenlijn is vandaag te vinden bij 391,70. Verder werd gisteren ook een bodempatroon gevormd in de AEX, opnieuw een ‘hammer’. Zodra de AEX onder de 391,70 sluit, ontstaat meer neerwaartse ruimte naar het laatste Fibonacci-retracementniveau van de recente stijging bij 391 tot mogelijk de zone 385 – 386. In deze zone liggen de sinds eind 2012 stijgende bodemlijn en het 200-daags gemiddelde. Pas onder de 379,50 lijkt de jaartop voor langere tijd op de borden te staan. Hier vlak onder liggen overigens nog wel 2 andere belangrijke steunpunten. Bij 375 ligt de sinds de zomer van 2012 stijgende bodemlijn en bij 373 ligt de voormalige top uit 2011. Zolang deze niveaus niet worden gebroken, blijft de middellangetermijntrend gewoon opwaarts gericht.

 

Tijdelijke brede zijwaartse trendontwikkeling

Als we kijken naar de logaritmische weekgrafiek dan is er technisch gezien niets aan de hand. Belangrijke steunniveaus liggen in de zone 375 – 385. De huidige correctieve bewegingen sinds begin dit jaar zagen we ook geregeld in 2013. Wel is er sinds begin dit jaar, na de aanscherping van de jaartop naar een niveau van 409, sprake van een brede zijwaartse trendontwikkeling. Deze impasse komt pas ten einde zodra de bovenkant van 409 opwaarts wordt gebroken. Dit blijft voor de komende periode ons uitgangspunt, waarna de volgende fase in de stijgende middellangetermijntrend aanbreekt.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt van 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,68 op AEX 10,1 5,47 5,49 -2,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 444,56 op AEX 5,0 11,09 11,11 -1,42 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 607,08 op AEX 10,1 5,45 5,47 +2,82 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,2 10,75 10,76 +1,41 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 15 april 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.