Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: S&P 500

donderdag 17 april 2014

S&P 500

Vanaf de recente all-time high van 1.897 is de S&P 500 in korte tijd teruggevallen naar een dieptepunt van 1.815. Het sinds de zomer van vorig jaar stijgende middellangetermijntrendkanaal is daarbij intact gebleven aangezien de bodemlijn hiervan nu bij 1.795 ligt. Ook de jaarbodem van begin februari bij 1.740 kwam niet in gevaar. Sinds eind vorige week vormde de S&P 500 een drievoudige bodem bij 1.815 punten. De laatste test hiervan was twee dagen geleden waarbij ook een groot omkeerpatroon werd gevormd, een hammer. Gisteren brak hij met een opwaartse gap door zowel zijn 50-daags gemiddelde als door zijn dalende toppenlijn van deze 2e correctie van dit jaar. Hiermee is de kans groot dat een hogere bodem op de borden is komen te staan. Weerstanden tot aan de jaartop zijn nu nog te vinden bij 1.872 en 1.884. De genoemde dalende toppenlijn lag gisteren bij 1.850 en is vandaag verder gezakt naar een niveau van 1.845. Dit zijn direct ook de eerste twee steunpunten in het kortetermijnbeeld. Bij 1.850 ligt verder ook nog het 50-daags gemiddelde en de voormalige dubbele jaartop van begin dit jaar. Een korte terugtest is dan ook nog mogelijk in de komende dagen. Voor de komende weken verwachten we een verdere stijging waarbij hogere jaartoppen boven de 1.897 realistisch zijn. Hierboven ligt verder nog een Fibonacci-projectieniveau bij 1.920 en de bovenkant van het sinds de zomer van vorig jaar stijgende trendkanaal als richtpunt voor de komende periode. Deze toppenlijn ligt momenteel net boven de 1.950 punten. In het langetermijnbeeld behouden we ons koersdoel bij 2.150. Hier ligt het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de voormalige all-time high uit 2007 (1.575) en de bodem uit 2009 van 666 punten.

Grafiek S&P 500 Index op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2611,86 op S&P 500 10,1 2,51 2,54 -0,79 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2315,25 op S&P 500 5,0 5,16 5,19 -0,19 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3051,0 op S&P 500 11,2 2,28 2,31 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3375,0 op S&P 500 4,9 5,27 5,30 -0,19 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 17 april 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.