Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: Xetra DAX

maandag 2 juni 2014

Xetra DAX

Na een maandenlange zijwaartse handelsfase rondde de DAX medio mei een sinds maart aanwezige stijgende driehoeksformatie opwaarts af. Bij een dergelijk patroon is er sprake van stijgende bodems en een horizontale weerstand (9.720). Hierna werd een week geleden ook de al-time high van 9.810 met een opwaartse gap gebroken. De opwaartse kracht is dus nog steeds groot. Eerstvolgende weerstand is te vinden bij 10.200. Hier ligt een 161,8%-Fibonacci-projectieniveau dat we enige tijd geleden al aangaven als richtpunt. Het te berekenen koersdoel vanuit de stijgende driehoek ligt echter bij 10.500 en een test van dit niveau achten we in de komende weken mogelijk. De bovenkant van het stijgende middellangetermijntrendkanaal is ondertussen alweer opgelopen naar een niveau van 10.605. De laatste keer dat deze oplopende weerstandslijn werd getest was begin januari met de ophoging destijds van de all-time high naar een niveau van 9.794. Ons koersdoel voor de rest van dit jaar ligt in eerste instantie bij de 11.000 een lange termijn Fibonacci-projectieniveau. Steunniveaus in het kortetermijnbeeld liggen bij de recente opwaartse gap tussen de 9.779 en 9.821. Hierbinnen liggen ook de eerdere all-time highs van dit jaar. Daaronder ligt verder nog het 50-daags gemiddelde bij 9.565, de bodem van medio mei van 9.535, die vandaag gelijk ligt aan de sinds maart stijgende kortetermijnbodemlijn. Buiten de genoemde opwaartse gap die mogelijk nog kan worden teruggetest, liggen deze steunniveaus voor de komende weken waarschijnlijk te ver weg. Als we kijken naar de sinds medio april stijgende zeerkortetermijntoppenlijn, dan is de DAX in de afgelopen handelsdagen bezig deze opwaarts te breken. Dit zou betekenen dat een volgende opwaartse versnelling kan worden gestart die de DAX uiteindelijk richting de 10.500 tot mogelijk zelfs de stijgende toppenlijn van nu 10.600 moet brengen in de komende weken. Zodra deze niveaus in zicht komen, moeten we alert zijn op topvormingsignalen die het startpunt van de 4e correctie van dit jaar kunnen betekenen.

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 10922,17 op DAX 10,1 11,96 11,97 -2,68 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9713,9 op DAX 5,0 24,05 24,06 -1,31 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 13277,6 op DAX 9,8 12,34 12,35 +2,32 % Koop Sprinter
Sprinter Short 13910,0 op DAX 5,4 22,57 22,58 +1,21 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 2 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.