Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Ophoging jaartop

dinsdag 3 juni 2014

Ophoging jaartop

Gisteren werd zowel de hoogste intraday-koers als de hoogste slotkoers van dit jaar verder opgehoogd. In de komende dagen verwachten we dat deze opwaartse doorbraak structureel zal worden.

 

Doorbraak kost tijd

De eerste speldenprikjes voor de doorbraak door de zware horizontale weerstand in de zone 408,50 – 409 werden gisteren uitgedeeld. Het doorbreken van een dergelijke weerstand is vaak een proces dat enkele dagen kan duren. De AEX verhoogde daarbij al wel zijn hoogste intraday- en slotkoers van dit jaar. We zien vaker dat in de aanloop van een dergelijke doorbraak er sprake is van relatieve rust, oftewel kleine dag-uitslagen. Dit is naar onze mening een tijdelijke consolidatie in aanloop naar de door ons verwachte doorbraak.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis


Meerdere correcties

De trends in de meeste indices zijn krachtig en opwaarts gericht waarbij geregeld hogere jaartoppen en all-time highs op de borden worden gezet. Voor de komende weken verwachten dat de meeste indices ongeveer 5% stijgingspotentieel hebben voordat belangrijke richtpunten worden getest en de markt mogelijk een top kan vormen die het startpunt is voor de volgende correctie van dit jaar. Een stijgende trend wordt namelijk gevormd door de hogere bodems (correcties). We gaven eind vorig jaar al aan dat net als in 2013 ook dit jaar meerdere correcties zouden plaatsvinden om uiteindelijk de stijgende trend naar hogere toppen voort te zetten. Tot op heden heeft de AEX al 3 correcties achter de rug.

 

Richtpunt komende weken blijft 428

In de komende dagen houden we rekening met een definitieve doorbraak door de weerstandszone van 408,50 – 409 waarna de AEX in de komende weken kan oplopen richting ons doel van ongeveer 428. Hier ligt zowel de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende middellangetermijntrendkanaal evenals het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de hogere top van januari en de dubbele bodem bij 379,50. Overige weerstanden zijn dan nog te vinden bij de oude horizontale lijn van 417,50 en de sinds februari stijgende toppenlijn van 415,50. In het zeerkortetermijnbeeld is er nog de sinds 22 april stijgende toppenlijn die vandaag bij 409,40 ligt en gisteren opnieuw werd getest. Het zou na de huidige consolidatie met kleine candlesticks wel een teken van kracht zijn als de definitieve doorbraak in de komende dagen gepaard gaat met een forse opwaartse candlestick.

 

Beperkt neerwaarts potentieel

In het zeerkortetermijnbeeld is een eerste horizontale steun te vinden bij 407,75. Daaronder ligt de bodem van de afgelopen week bij 404,60. Deze niveaus zouden mogelijk in de komende dagen nog kunnen worden getest zolang de doorbraak niet structureel is. Daaronder liggen nog 2 horizontale lijnen bij 403 en 401. De belangrijkste steunniveaus zijn echter te vinden bij de sinds maart stijgende bodemlijn van nu 400,80 en de vorige bodem van 397,70. Zolang de AEX daarboven blijft is de stijgende kortetermijntrend sinds maart intact en blijft de opwaartse druk in stand. Deze stijgende bodemlijn sinds maart is naar onze mening al enige tijd de aanleiding voor de positieve ondertoon en uiteindelijke opwaartse doorbraak die de start betekent van de volgende fase in de stijgende middellangetermijntrend.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 505,91 op AEX 9,9 5,63 5,65 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,14 11,16 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 602,0 op AEX 10,3 5,43 5,44 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,49 12,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 3 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.