Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Consolidatie rond jaartop

donderdag 5 juni 2014

Consolidatie rond jaartop

De AEX blijft de laatste dagen consolideren onder de weerstandszone van 409. Hij brak hier kortstondig boven, maar een structureel slot hierboven is noodzakelijk voor de start van de volgende fase. Dit verwachten we wel.

 

Volgende fase stijgende middellangetermijntrend

Tijdens de huidige consolidatiefase stoot de AEX continu zijn hoofd tegen de voormalige jaartoppenzone van 408,50 – 409. Op basis van zowel intraday- als slotkoersen brak hij hier al een dag boven. Toch is een structureel slot hierboven noodzakelijk om de huidige vijf maanden durende zijwaartse handelsfase definitief af te ronden. Zolang de sinds maart stijgende kortetermijntrend intact blijft, blijft een doorbraak op korte termijn het meest realistische scenario. Hiermee zou ook de volgende fase in de stijgende middellangetermijntrend worden gestart.  

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Richtpunt komende weken blijft 428

Het doorbreken van een belangrijke weerstand zoals de 409, kost vaak enige tijd. Opvallend is dat de neerwaartse druk de laatste dagen ook zeer beperkt is en de dag-uitslagen klein. Ook valt op dat de slotkoers meestal in de buurt van de openingskoers ligt en de omzetten gering zijn. Het zou dan ook een teken van kracht zijn als de AEX met een forse opwaartse candlestick en een toename van het volume door de 409 breekt. Ons richtpunt voor de komende weken blijft onveranderd liggen bij 428. Hier ligt de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal maar ook het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de hogere jaartop van begin dit jaar en de dubbele jaarbodem bij 379,50.

 

Hanging man als eerste weerstand

Afgelopen dinsdag werd een klein toppatroon gevormd tijdens deze consolidatie, een hanging man. Deze wordt pas opgeheven boven de 408,95 (top van die dag). Daarboven ligt verder nog de sinds april stijgende toppenlijn van 410. Zodra deze niveaus opwaarts worden gebroken, kan een opwaartse versnelling worden gestart. Overige weerstanden zijn dan nog te vinden bij de sinds februari stijgende toppenlijn van nu 415,90 en een oude horizontale weerstand bij 417,50. Zodra de zone 420 – 430 in zicht komt, moeten we alert worden op topvormingsignalen die het startpunt van de 4e correctie van dit jaar kunnen inluiden. Correcties blijven namelijk nodig om de hogere bodems in een stijgende trend te bepalen.

 

Stijgende bodemlijn sinds maart bij 401,50

Vanaf de maartbodem van 379,80 is de stijgende kortetermijntrend gestart. Dit betekent dat het grootste deel (30 punten) van de stijgende kortetermijntrend waarschijnlijk al achter ons ligt. Tijdens deze hertest van de jaarbodem werd ook de sinds eind 2012 stijgende bodemlijn getest en het 200-daags gemiddelde. Deze krachtige opgaande bodemlijn (meerdere raakpunten die met omkeerpatronen werden gevormde) ligt ondertussen bij 401,50. Een doorbraak hieronder zou de eerste haarscheurtjes opleveren in het kortetermijnbeeld. Toch wordt de huidige stijgende kortetermijntrend pas afgebroken onder de vorige bodem van 397,70. In dat scenario zou een drievoudige top zijn gevormd. Dit is echter niet ons uitgangspunt. Overige steunpunten liggen bij de recente bodem van 404,60 en de horizontale lijnen van 401 en 403. Zolang de hanging man niet wordt opgeheven kan er nog beperkte neerwaartse druk optreden.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,34 op AEX 10,0 5,63 5,65 +3,87 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 452,2 op AEX 5,0 11,15 11,17 +1,92 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,4 op AEX 10,1 5,54 5,56 -4,31 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,6 12,29 12,30 -1,99 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 5 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.