Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: S&P 500

donderdag 5 juni 2014

De S&P 500 blijft bijna dagelijks zijn all-time high verder ophogen. Nadat de eerdere jaartop van april bij 1.897 opwaarts werd gebroken, heeft hij ondertussen ook een voormalig richtpunt van 1.920 aan de bovenkant verlaten. Hier ligt een Fibonacci-projectieniveau tussen de eerdere dubbele top (1.850) en de jaarbodem van 1.737. Het volgende Fibonacci-projectieniveau hiervan ligt bij 2.030. Als we kijken naar de stijgende middellangetermijntrend sinds de zomer van vorig jaar dan kruipt de toppenlijn gestaag richting dit niveau. Deze is momenteel te vinden bij 1.997 en loopt dagelijks ruim 1 indexpunt op. Vanaf de huidige niveaus lijkt het opwaarts potentieel voor de komende weken dus ongeveer 3% tot 5% te zijn, vergelijkbaar met veel andere indices. Ook de stijgende zeerkortetermijntrend vanaf de bodem van de 2e correctie van dit jaar (1.814 medio april) is nog steeds intact. Buiten de genoemde richtpunten voor de komende weken liggen er geen noemenswaardige weerstanden meer boven de huidige niveaus. Ook de sinds medio april stijgende zeerkortetermijntoppenlijn werd al eerder opwaarts gebroken. Als we de bodems van de 2 correcties van dit jaar met elkaar verbinden dan ontstaat een steilere stijgende bodemlijn die momenteel bij 1.875 is te vinden, ongeveer gelijk aan het oplopende 50-daags gemiddelde. De stijgende middellangetermijnbodemlijn is momenteel te vinden bij 1.833. Steunniveaus in het kortetermijnbeeld zijn verder nog te vinden bij 1.920 en de voormalige top van 1.897. Een terugtest naar deze niveaus zou geen verandering teweeg brengen in onze verwachting voor de komende weken. Zodra de S&P 500 richting de 2.000 – 2030 punten noteert, moeten we alert worden op topvormingsignalen als startsein voor de volgende (3e) correctie. Voor dit jaar hebben we als langetermijndoel voor de S&P 500 het niveau van 2.150. Hier ligt een Fibonacci-projectieniveau in het langetermijnbeeld, namelijk tussen de voormalige all-time high van 1.575 uit 2007 en de bodem van 666 uit 2009.

Grafiek S&P 500 Index op dagbasis

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2669,09 op S&P 500 10,1 2,54 2,57 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2368,06 op S&P 500 5,0 5,18 5,21 -0,19 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3130,0 op S&P 500 10,6 2,41 2,44 -0,41 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3459,0 op S&P 500 4,8 5,39 5,42 -0,37 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 5 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.