Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Jaartop gebroken

vrijdag 6 juni 2014

Jaartop gebroken

Met een forse candlestick brak de AEX door de zware weerstandszone 408,50 – 409. Deze verwachte doorbraak start de volgende fase in de stijgende middellangetermijntrend richting de 428.

 

Volgende fase gestart

We gaven in de afgelopen week al aan dat een doorbraak door de 409 een kwestie van tijd was en de kans groot was dat deze begin juni zou plaatsvinden. De ondertoon in het kortetermijnbeeld was namelijk sinds de maartbodem al positief. Met deze doorbraak werd ook de volgende fase in de stijgende middellangetermijntrend gestart. Sinds de hogere top begin dit jaar was er namelijk sprake van een brede zijwaartse trendontwikkeling binnen de grenzen van de sinds eind 2012 stijgende middellangetermijntrend.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

De sinds maart stijgende kortetermijntrend

Als we kijken naar de trendontwikkeling vanaf de maartbodem dan is een stijgende bodemlijn te zien met meerdere raakpunten. Elke bodem daarlangs ging gepaard met de vorming van candlestick-bodempatronen. Het startpunt lag bij de maartbodem van 379,80. Deze bodem was een hertest van de eerdere jaarbodem evenals een test van de onderkant van de sinds eind 2012 stijgende trend en het 200-daags gemiddelde. Hierna volgden nog twee terugvallen die de hogere bodems bepaalden. Ondertussen is deze bodemlijn opgelopen naar een niveau van 402,10. Met de doorbraak van gisteren is de kans op een terugtest naar deze bodemlijn op korte termijn aanzienlijk geslonken.

 

Komende week al 417,50?

Voor de komende weken houden we als richtpunt de 428 aan. Hier ligt de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal, maar ook het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de top van begin dit jaar en de dubbele jaarbodem. Dit betekent een stijgingspotentieel van ongeveer 5%, gelijk aan het potentieel in veel andere indices voordat belangrijke richtpunten worden bereikt. Daaronder ligt bij 417,50 nog een belangrijke oude horizontale weerstand. Bij 416,10 ligt de sinds februari stijgende toppenlijn. Deze niveaus kunnen in de komende week mogelijk al worden getest. Houd er wel rekening mee dat de kans klein is dat de AEX in een rechte lijn oploopt naar de 428. Zodra overigens dit richtpunt in zicht komt, moeten we alert worden op topvormingsignalen die het startpunt kunnen worden van de 4e correctie van dit jaar. Deze zal dan uiteindelijk moeten zorgen voor een volgende belangrijke hogere bodem

409 van zware weerstand naar 1e steunpunt

Steunniveaus in het kortetermijnbeeld liggen als eerste bij de gisteren gebroken weerstandszone van 408,50 – 409. Gisteren werd overigens ook afscheid genomen met de forse opwaartse candle van de sinds 22 april stijgende zeerkortetermijntoppenlijn van 410. Onder de voormalige jaartoppen ligt verder nog de zogenoemde ‘tweezers bottom’ bij 406,50 van de afgelopen twee dagen (dubbele bodem) en de 404,60 (vorige bodem). De kans op een volledige terugval in de komende tijd naar de sinds maart stijgende bodemlijn van nu 402,10 is aanzienlijk afgenomen met de opwaartse doorbraak van gisteren.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,68 op AEX 10,1 5,47 5,49 -2,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 444,56 op AEX 5,0 11,09 11,11 -1,42 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 607,08 op AEX 10,1 5,45 5,47 +2,82 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,2 10,75 10,76 +1,41 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 6 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.