Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Techinische Analyse Onder de aandacht: Nasdaq 100

donderdag 12 juni 2014

Begin maart zette de Nasdaq 100 een hogere jaartop op de borden bij 3.738 waarna een forse en langdurige correctie startte. Deze correctie zorgde voor een hertest van de jaarbodem bij 3.415. Medio april werd deze bodem getest waarbij meerdere omkeerpatronen, zoals hammers, werden gevormd als bodempatroon. Buiten het feit dat hier de eerdere jaarbodem was te vinden, is deze correctie ook te zien als terugtest naar het oplopende 200-daags gemiddelde en een terugtest naar de voormalige langere stijgende toppenlijn. Vorig jaar brak hij namelijk al opwaarts uit het stijgende langere trendkanaal. Het eerste signaal dat deze correctie was beeindigd trad op met de doorbraak op 17 april van de meest scherp dalende toppenlijn. Ook de minst steil dalende toppenlijn werd hierna op 12 mei gebroken. Ondertussen was er al sprake van een stijgende kortetermijnbodemlijn die nu alweer een eind van de huidige stand afligt, namelijk bij 3.645. Begin juni brak de Nasdaq 100 ook door de eerdere jaartop van 3.738 en zet zijn opgaande weg in alle tijdstermijnen sterk voort. Een terugtest naar dit niveau zou in de komende dagen nog plaats kunnen vinden, maar we houden in de komende weken rekening met een voortzetting van de huidige opgaande beweging richting de 3.950 punten. Hier ligt het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de dubbele jaarbodem en de voormalige jaartop van 3.738. Zodra dit doel in zicht komt, moeten we ook bij deze index alert zijn op topvormingsignalen en de start van een volgende correctie. Ondanks dat er nog enkele correctieve bewegingen kunnen plaatsvinden dit jaar verwachten we uiteindelijk een beweging naar de 4.150. Dit doel hebben we ruim een half jaar geleden afgegeven als koersdoel voor de Nasdaq 100. Hier is de eerste voormalige lagere top uit het jaar 2000 te vinden.

 

Grafiek Nasdaq 100 Index op dagbasis

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 12 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.