Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: Euro dollar

donderdag 12 juni 2014

De stijgende langetermijntrend in de euro-dollar is nog steeds intact en we houden dit jaar rekening met een verdere stijging van de euro ten opzichte dollar. De dalende langetermijntrend werd eind 2012 al gebroken nadat het neerwaartse doel van 119 bijna was bereikt. Hierbij werd ook een zeer groot omgekeerd hoofd-schouderpatroon afgerond. Vanaf de bodem die rond de 120 werd geplaatst in de zomer van 2012 is ondertussen een stijgende langetermijntrend ontstaan. Deze heeft als belangrijkste raakpunt de bodem van 127,50 van juli vorig jaar en is ondertussen opgelopen naar een niveau van 134,30. Begin mei werd de jaartop verder opgehoogd naar een niveau van bijna 140. Dit bleek het startpunt te zijn van de huidige terugval. Hierbij werd ook de stijgende kortetermijnbodemlijn neerwaarts gebroken. Ondertussen nadert dit valutapaar alweer de stijgende langere bodemlijn. Het neerwaarts potentieel lijkt dus beperkt. Een structurele beweging onder deze bodemlijn zorgt voor meer neerwaarts potentieel richting de steun van 131 tot mogelijk zelfs 127,50. Hier gaan we echter niet vanuit. We verwachten dat de euro-dollar in de komende dagen/week een bodem kan vormen boven of rond de genoemde stijgende bodemlijn. Deze correctie is voorbij zodra de scherp dalende toppenlijn vanaf de jaartop wordt gebroken. Deze is vandaag te vinden bij 136,20. De bewegingsruimte voor dit valutapaar is dus beperkt. Zolang de stijgende langere bodemlijn intact blijft verwachten we in de rest van dit jaar een verdere stijging van de euro ten opzichte van de dollar. Als koersdoel hanteren we nog steeds de horizontale weerstand van 145,50. Hieronder liggen verder nog belangrijke weerstanden bij 140 en 142,50

Grafiek Euro-dollarkoers op dagbasis

 

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1,0136 op EUR/USD 10,2 9,76 9,78 +1,98 % Koop Sprinter
Sprinter Long 0,965 op EUR/USD 6,4 15,52 15,54 +1,17 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1,2362 op EUR/USD 9,7 10,28 10,30 -2,37 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 1,3407 op EUR/USD 5,1 19,63 19,65 -1,31 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 12 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.