Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Krachtige Markt

vrijdag 13 juni 2014

De huidige consolidatie is nog steeds intact. Zolang hij boven de 412,70 weet te blijven, lijkt een test van de laatste horde (417,50) volgende week al te kunnen plaatsvinden. Ons doel voor de komende weken blijft 428.

 

3% tot 4% opwaarts potentieel

Veel aandelenindices zijn bezig met normale terugtesten die gezien kunnen worden als volgend aanloopje voor de beweging in de komende weken naar onze kortetermijndoelen. Voor de meeste indices liggen deze doelen ongeveer 3% tot 4% boven de huidige niveaus. Voor de S&P 500 houden we ongeveer 2.000 – 2.030 aan als richtpunt, waarbij er momenteel na de recente top bij 1.955 een terugtest plaatsvindt naar de voormalige stijgende zeerkortetermijntoppenlijn tot een oud projectieniveau in de zone 1.920 – 1.930.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Stijgende bodemlijn vanaf maart bij 403,80

Als we kijken naar de daggrafiek dan is de huidige opwaarts kortetermijnkracht duidelijk te zien. Na de hertest van de bodem in maart bij 379,80 is er sprake van een opgaande kortetermijntrend met meerdere raakpunten langs deze bodemlijn. Deze bodemlijn is ondertussen opgelopen naar 403,80 en ligt daarmee ongeveer gelijk aan het 50-daags gemiddelde. De doorbraak door de dubbele jaartop betekende de start van de volgende fase in de stijgende middellangetermijntrend. De sinds eind 2012 stijgende middellangetermijntrend is daarbij volledig intact gebleven en deze zal ook voor de komende maanden de buitengrenzen blijven aangeven van de AEX. De bovenkant van dit trendkanaal is momenteel bij 428 te vinden.

 

Laatste horde bij 417,10 – 417,50

Op dit moment is er sprake van consolidatie, waarbij de neerwaartse druk zeer beperkt lijkt te zijn. Gisteren scherpte de AEX zijn jaartop met enkele honderdsten van een punt aan naar 415,90. De belangrijkste weerstand is echter te vinden bij 417,10 – 417,50. Dit is de laatste horde tot aan ons kortetermijndoel van 428. Bij de 417,10 ligt de sinds maart stijgende toppenlijn en bij 417,50 ligt een oude weerstand uit 2008. Zodra deze horde wordt gebroken, mag een snel vervolg naar de 428 worden verwacht. Zodra dit doel in zicht komt, moeten we alert zijn op topvormingsignalen die in de komende weken het startpunt kan worden van de verwachte 4e correctie van dit jaar.

 

Beperkt neerwaarts potentieel

De belangrijkste steun in het kortetermijnbeeld is te vinden bij het voormalige uitbraakniveau van 408,50 – 409. Daarboven ligt bij 412 nog de voormalige sinds 22 april stijgende zeerkortetermijntoppenlijn. Het eerste steunpunt is echter te vinden bij het dieptepunt van de afgelopen dagen bij 412,70. Die dag werd overigens ook een omkeerpatroon gevormd, een ‘hammer’.  Zolang hij hier boven weet te blijven in de komende dagen, mag mogelijk volgende week al de test en doorbraak van de 417,50 worden verwacht. De opgaande kracht blijft volledig intact, ook als de AEX een forsere terugtest doormaakt tot onder de zone 408,50 – 409. Dat verwachten we momenteel echter niet.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,22 op AEX 10,1 5,52 5,54 +0,36 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,16 11,18 +0,18 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,6 op AEX 9,8 5,69 5,71 -0,87 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,44 12,45 -0,40 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 13 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.