Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Consolidatie intact

maandag 16 juni 2014

Consolidatie intact

De huidige consolidatie duurt nog steeds voort. Zolang de AEX onder de 417,50 blijft, blijft deze in stand. Het neerwaarts potentieel is echter beperkt. Steunniveaus liggen bij 412,25 en de zone 408,50 – 409.

 

Hammertime

Vorige week werd de hogere jaartop gezet bij 415,90. Dit is in het kortetermijnbeeld nu de 1e weerstand. De bodem van vorige week ligt bij 412,25. Hierdoor is te zien dat de uitslagen vorige week zeer beperkt waren tijdens deze naar onze mening kortstondige onderbreking van de krachtige opgaande kortetermijntrend. Opvallend was dat vorige week bij de dieptepunten van die week ‘hammers’ werden gevormd. Ook ligt de voormalige sinds 22 april stijgende toppenlijn nu bij 412,25, het eerste steunpunt voor vandaag.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Sinds maart stijgende trend intact

Ondanks dat er 5 maanden lang vanaf de hogere top van begin dit jaar sprake was van een zijwaartse trendontwikkeling, is er sinds de maartbodem wel duidelijk een stijgende kortetermijntrend te zien. Deze zorgde uiteindelijk voor de doorbraak door de dubbele jaartop van 409. Ondertussen is deze sinds maart stijgende bodemlijn nog steeds intact, de onderkant ligt nu bij 404,30. Ook zorgde deze kortetermijntrend er tot op heden voor dat de AEX vanaf de dubbele jaarbodem (379,50) inmiddels 35 punten is gestegen. Het opwaarts potentieel is echter wel afgenomen tot ongeveer 10 tot 15 punten voor de komende weken. Waar en wanneer er precies een volgende top wordt gevormd is niet te voorzien.

 

Korte adempauze onder de 417,50

Voor de komende weken houden we rekening met een beweging tot ongeveer de 428. Hier ligt het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de top van begin dit jaar en de dubbele jaartop. Hier vlak boven ligt de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal bij 429,50. Zodra deze niveaus in zicht komen, moeten we alert zijn op topvormingsignalen aangezien we rond die niveaus de start van de 4e correctie van dit jaar verwachten die uiteindelijk tot de volgende hogere middellangetermijnbodem moet leiden. De belangrijkste te breken horde tot aan de 428 ligt rond de 417,50. Bij dit niveau ligt een oude weerstand uit 2008 en bij 417,30 ligt nu de sinds februari stijgende toppenlijn. Zolang de AEX hieronder blijft, blijft de huidige adempauze in de AEX in stand.

 

Beperkt neerwaarts potentieel

De eerste steun ligt bij 412,25. Hier ligt de bodem van vorige week waar ook een ‘hammer’ werd gevormd. Bij dit niveau ligt nu ook de voormalige sinds 22 april stijgende toppenlijn. Een verdere terugtest achten we echter ook nog mogelijk tijdens deze consolidatie richting de voormalige dubbele jaartop van 408,50 – 409. Zolang hij hierboven weet te blijven, verwachten we op korte termijn dat de opwaartse druk naar de 417,50 weer zal worden opgevoerd. Mocht de AEX toch onder de 408,50 – 409 terecht komen dan zijn er nog steunniveaus te vinden bij de recente dubbele bodem (‘tweezers bottom’) van 406,50 en de bodem van 404,60. Maar een test van deze niveaus achten we beperkt tijdens deze kortstondige en smalle consolidatiefase.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,22 op AEX 10,1 5,52 5,54 +0,36 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,16 11,18 +0,18 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,6 op AEX 9,8 5,68 5,70 -1,04 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,43 12,44 -0,48 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 16 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.