Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Bodem bij 412,25

dinsdag 17 juni 2014

Bodem bij 412,25

De AEX lijkt een kortetermijnbodem te hebben gevormd bij 412,25. Hier werd een drievoudig bodempatroon geplaatst. Een omkeer lijkt in de maak tijdens dit aanloopje richting in eerste instantie de 417,50.

 

Beperkte uitslagen

Na de forse stijging vanaf de 406,50 werd recent een topje gevormd bij 415,90. Dit is tot op heden de hogere jaartop en het startpunt van de huidige kortstondige consolidatiefase. Tijdens deze fase bleef de beweeglijkheid zeer klein, ongeveer 3,5 indexpunt. Bij 415,90 ligt nu de 1e weerstand. Daarboven ligt bij 417,50 de belangrijkste weerstand in het kortetermijnbeeld. Hier ligt zowel een oude horizontale lijn (uit 2008) evenals de sinds februari stijgende toppenlijn. Dit is de laatste belangrijke horde tot aan ons kortetermijnkoersdoel van 428.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis


Nu omkeren?

Als we kijken naar de laatste twee handelsdagen dan lijkt een bodem te zijn gevormd bij 412,25 in het zeerkortetermijnbeeld. Dit is ook het laagste punt van de afgelopen week. Vrijdag werd bij 412,25 een ‘hammer’ gevormd. Gisteren werd bij 412,25 een ‘inverted hammer’ gevormd. Deze twee positieve omkeerpatronen maken ook deel uit van een zogenoemde ‘tweezers bottom’.  Bij een dergelijk patroon is de bodem precies gelijk in twee achtereenvolgende handelsdagen. Recent werd bij 406,50 ook al een ‘tweezers bottom’ gevormd. De bodem van 412,25 van gisteren betekende ook een test van de voormalige sinds 22 april stijgende toppenlijn. Een omkeer lijkt dus in de maak te zijn.

 

Zone 428 – 430 als doel

Dit kortstondige aanloopje is naar onze mening noodzakelijk om kracht op te bouwen voor de volgende opwaartse beweging. Voor de komende weken houden we namelijk rekening met een beweging naar de 428. Hier ligt het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de hogere top van begin dit jaar (409) en de dubbele jaarbodem bij 379,50. Daarboven ligt net onder de 430 nog de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal. De laatste keren dat de buitengrenzen van dit trendkanaal werden getest waren begin dit jaar bij 409 en in maart bij 379,80. Zodra deze opwaartse kortetermijndoelen in zicht komen, moeten we alert zijn top topvormingsignalen die het startpunt van de verwachte 4e correctie van dit jaar kunnen aangeven. De vorming van deze top verwachten we in juni/juli. De 4e correctie zal volgens ons moeten leiden tot de volgende hogere middellangetermijnbodem.

 

Beperkt neerwaarts potentieel

Het grootste deel van deze sinds maart stijgende kortetermijntrend ligt dus alweer achter ons. In het zeerkortetermijnbeeld zou de 412,25 de bodem kunnen worden waarna we in de loop van deze week de druk naar de 417,50 weer kunnen opvoeren en mogelijk volgende week al doorbreken. Mocht de AEX onder de 412,25 zakken dan ontstaat ruimte naar het voormalige uitbraakniveau in de zone 408,50 – 409 (voormalige dubbele jaartop). Daaronder ligt er nog ruimte naar de genoemde bodems van 406,50 en de sinds maart stijgende bodemlijn van nu 404,50. Dit verwachten we echter niet, de kans dat de AEX vandaag een opwaartse draai laat zien, is realistisch waarna al snel de jaartop van 415,90 weer in zicht komt.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 502,17 op AEX 10,0 5,53 5,55 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 445,98 op AEX 5,0 11,16 11,18 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 609,9 op AEX 10,0 5,52 5,54 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,3 10,50 10,51 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 17 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.