Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Opwaartse druk neemt toe

woensdag 18 juni 2014

Opwaartse druk neemt toe

Opwaartse druk richting de jaartop van 415,90 en de volgende oude horizontale weerstand van 417,50 neemt verder toe. De kortetermijnbodem lijkt nu te zijn gevormd bij 412,25.

 

Hogere bodem bij 412,25

Ondanks dat de smalle consolidatiefase nog steeds intact is, lijkt een hogere zeerkortetermijnbodem wel te zijn geplaatst bij 412,25. De consolidatiefase trad op onder de weerstand van 417,50 maar nadat de AEX in enkele dagen tijd bijna 10 punten opliep vanaf de 406,50 en daarbij ook de zware dubbele jaartop in de zone 408,50 – 409 brak. Deze doorbraak betekende de start van de volgende fase in de stijgende middellangetermijntrend. Voor de komende weken verwachten we de vorming van een top rond de zone 428 – 430.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Na de vorming van een topje bij 415,90 mocht een kortstondige en zeer beperkte terugtest worden verwacht die uiteindelijk het aanloopje kan zijn voor de voorlopig laatste uptick in de komende weken naar hogere jaartoppen. Als doel houden we de zone 428 – 430 aan. Bij 428 ligt het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de hogere top van begin dit jaar en de dubbele bodem van dit jaar. Bij 430 ligt ondertussen de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal. De buitengrenzen van dit trendkanaal werden in januari (409) en maart (379,80) nog aangeraakt. Zodra deze zone in zicht is, moeten we alert zijn op topvormingsignalen die het startsein van de 4e correctie (‘zomercorrectie’) kunnen betekenen die uiteindelijk voor een hogere middellangetermijnbodem moet zorgen.

 

Drie bodempatronen

In het zeerkortetermijnbeeld mocht onder de oude (uit 2008 afkomstige) weerstand een kortdurende consolidatie danwel terugtest worden verwacht. Na de vorming van een topje bij 415,90 is de AEX teruggevallen naar 412,25. Hier werd in de afgelopen handelsdagen een bodem gevormd. Opvallend is dat de beweeglijkheid in de afgelopen week slechts 3,5 punt bedroeg. De kans is groot dat de bodem ondertussen is gevormd bij 412,25. Hier werden in twee dagen tijd 3 omkeerpatronen gevormd. Vrijdag een ‘hammer’, maandag een ‘inverted hammer’ en deze 2 dagen samen vormden een ‘tweezers bottom’. Bij een dergelijk patroon liggen de intraday-bodems (412,25) nagenoeg gelijk.

 

Beperkt neerwaarts potentieel

Voor de komende dagen houden we rekening met een verdere stijging die volgende week al kan uitmonden in een doorbraak door de 417,50-weerstand. Eerste weerstand ligt bij de top van 415,90. Net boven de 417,50 ligt nog de sinds februari stijgende toppenlijn. De 417,50 – 418 is de laatste horde tot aan ons doel van 428. Eerste steun ligt nu bij de voormalige sinds 22 april stijgende toppenlijn van 412,90 die gisteren nog precies werd getest. De tweezers bottom ligt bij 412,25 en daaronder ligt de belangrijke voormalige uitbraakzone 408,50 – 409. We gaven in de afgelopen week al aan dat deze zone waarschijnlijk het maximale terugvalniveau zou zijn tijdens de huidige smalle en kortstondige consolidatiefase.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 515,04 op AEX 9,9 5,77 5,79 -2,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,29 op AEX 5,0 11,45 11,47 -1,38 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 627,64 op AEX 9,9 5,77 5,79 +2,66 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,1 11,20 11,21 +1,27 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 18 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.