Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Langs het randje

vrijdag 27 juni 2014

De terugval gaat aanzienlijk verder dan we hadden verwacht, de voormalige jaartop werd gisteren al getest. Onder de zone 407,50 – 409 verslechtert het kortetermijnbeeld en lijkt de top bij 420 voorlopig te zijn gezet.

 

Steunzone 407,50 - 409

Na de recente vorming van een hogere jaartop bij 420 werd een terugval gestart. Met de doorbraak door de dubbele zeerkortetermijnbodem bij 412,25 ontstond meer neerwaarts potentieel richting de zone 407,50 – 409. In deze zone liggen de voormalige jaartoppen van de eerste 5 maanden van dit jaar (408,50 – 409) en bij 407,50 ligt de sinds maart stijgende bodemlijn van de stijgende kortetermijntrend. Als deze zone op slotbasis wordt gebroken, lijkt de 4e correctie toch al te zijn gestart en ontstaat meer potentieel richting de 395 punten.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis


Opletten op bodempatronen

Op een haar na werd de onderkant, belangrijke steunzone, gisteren getest. Het intraday-dieptepunt lag bij 408,60. Een eventuele intraday-overshoot tot aan het 50-daags gemiddelde van 405,50 zou technisch gezien ook geen probleem opleveren, maar de slotkoers moet boven de 407,50 liggen. We moeten vandaag en begin volgende week dan ook alert zijn op bodempatronen (omkeerpatronen) die de aanzet kunnen zijn voor de vorming van een volgende hogere kortetermijnbodem en het startpunt van de voorlopig laatste opwaartse beweging tot boven de 420. Dit blijft vooralsnog ons uitgangspunt zolang de AEX boven de 407,50 sluit.

 

Verslechtering kortetermijnbeeld ligt op de loer

Mocht de AEX toch onder de 407,50 sluiten dan ontstaat ruimte naar de 395. Daar ligt de volgende stijgende (langere) bodemlijn en het 200-daags gemiddelde. In dat scenario is de 4e correctie eerder gestart dan we hadden verwacht. Ons richtpunt vanaf de maartbodem (379,50) lag namelijk bij 428 – 431,50. Ondanks dat de AEX al 40 punten was opgelopen en deze richtzone op 2% na heeft getest, waren er nog geen toppatronen te zien. Ook een aantal andere indices zoals de S&P 500 consolideren momenteel op een hoog niveau en geven nog geen tekenen van een eventuele start van een correctie. Toch moeten we de onderkant en de eventuele verdere verslechtering nauwgezet volgen.

 

Verbetering treedt op boven de gap tussen 413,95 en 414,75

Ons basisscenario voor de komende weken blijft echter dat deze terugval zal eindigen in een hogere kortetermijnbodem (vanaf de maartbodem) en de AEX nog een laatste opwaartse beweging zal maken in de komende weken voor de vorming van een hogere jaartop voordat de 4e correctie van dit jaar wordt gestart. Om deze terugval te beëindigen, is het belangrijk dat de recent gevormde neerwaartse gap tussen de 413,95 en 414,75 wordt gesloten. Dit is de enige weerstandszone tot aan de jaartop van 420.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 492,98 op AEX 10,1 5,38 5,40 -11,06 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 438,43 op AEX 5,0 10,83 10,85 -5,90 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,66 op AEX 9,6 5,66 5,68 +13,17 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 4,9 11,07 11,08 +6,24 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 27 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.