Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: Goud

maandag 30 juni 2014

Goud

Ruim een jaar geleden brak goud onder de horizontale bodemlijn van een lange zijwaartse zone tussen de USD 1.500 en 1.800. Hierna werd ook de stijgende langetermijntrend aan de onderkant verlaten. In het afgelopen jaar vormde goud een meervoudige bodem bij USD 1.180. Dit blijft in het langetermijnbeeld een cruciaal kantelpunt. Daaronder wordt een neerwaartse beweging richting de USD 1.000 gestart, maar de kans is groot dat de goudprijs bezig is met een grote bodemformatie. Nadat eind mei de steunzone USD 1.275 – 1.265 neerwaarts werd gebroken, heeft de goudprijs in deze maand een bodem gevormd bij de USD 1.240. Eind mei tot medio juni bleek ook een kleiner bodempatroon te zijn afgerond tijdens de vorming van de bodem net boven de USD 1.240, een zogenoemde ‘island reversal’ (zie de cirkel in de onderstaande grafiek). Bij een dergelijk patroon wordt eerst neerwaarts een gap geplaatst, waarna na enige tijd in hetzelfde gebied een opwaartse gap wordt gevormd. Deze gapzone (zowel neerwaarts als opwaarts) is te vinden bij USD 1.260 – 1.270. Met dit bodempatroon lijkt dus nu de eerste duidelijk hogere middellangetermijnbodem te zijn geplaatst boven de USD 1.180. Direct na de afronding van dit bodempatroon werd ook de sinds april dalende toppenlijn met een zeer forse opwaartse gap gebroken. Hiermee werd ook deze correctiefase afgerond. Tot op heden bedraagt de nog openstaande gap na deze doorbraak een gebied tussen de USD 1.280 en USD 1.305. Als we verder kijken naar het 200-daags en 50-daags gemiddelde dan is een ‘golden cross’ tussen deze gemiddelden bijna onvermijdelijk, ook een belangrijk en positief langetermijnsignaal. In de afgelopen week stootte de goudprijs zijn hoofd tegen de april-top van USD 1.328. Zolang deze weerstand niet opwaarts wordt geslecht, blijft de mogelijkheid bestaan dat de goudprijs de aanval zal inzetten om de gap te vullen (tot aan de USD 1.280) en de gemiddelden die ook rond die niveaus liggen terug te testen. We gaan er echter vanuit dat de goudprijs uiteindelijk zijn opwaartse weg boven de USD 1.328 zal vervolgen richting de eerdere jaartop van USD 1.388. Pas daarboven wordt het grote bodempatroon definitief afgerond en ontstaat een aanzienlijk verder opwaarts potentieel.

 
Grafiek Goud op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1161,56 op Goud 10,2 11,18 11,22 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1069,0 op Goud 5,3 21,81 21,85 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 1381,0 op Goud 9,1 12,56 12,60 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 1460,0 op Goud 5,8 19,87 19,91 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 30 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.