Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Binnenkort hogere jaartop

donderdag 3 juli 2014

Binnenkort hogere jaartop

De AEX testte gisteren bijna de voormalige weerstand bij 417,50. Wel vormde hij een toppatroon die voor een kortstondige consolidatie kan zorgen. De kans is groot dat volgende week de jaartop alweer wordt getest.

 

Krachtige stijgende bodemlijn

De AEX beweegt nog steeds binnen de grenzen van de sinds maart stijgende kortetermijntrend. Hij vormde ruim een week geleden een top bij 419,60 wat het startpunt was voor een terugtest. Tijdens deze terugtest werd precies de ondergrens getest, de zone 408,50 – 409. Hier ligt de voormalige dubbele jaartop, maar ondertussen ook de sinds maart stijgende bodemlijn. Deze bodemlijn wint steeds meer aan kracht, door het groter wordende aantal raakpunten. Zolang hij hierboven weet te blijven, blijft de huidige stijgende kortetermijntrend intact.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Startpunt 4e correctie in juli?

Voor de komende weken blijven we bij onze verwachting dat de AEX hogere jaartoppen kan vormen. Onze doelzone blijft daarbij onveranderd liggen bij 428 – 432. Bij de 428 ligt het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de hogere top van begin dit jaar (409) en de dubbele jaarbodem (379,50). Bij 432 ligt momenteel de sinds eind 2012 stijgende toppenlijn van het stijgende middellangetermijntrendkanaal. Zodra deze niveaus in zicht komen, moeten we alert worden op topvormingsignalen. De kans is naar onze mening namelijk groot dat in de komende weken een top gevormd gaat worden die het startpunt zal zijn van de 4e correctie van dit jaar.

 

Shooting star

Waar en wanneer de top gevormd gaat worden, is natuurlijk onmogelijk te zeggen. Onze doelzone is slechts een richtzone. Pas onder de genoemde stijgende bodemlijn en de voormalige dubbele jaartop (zone 408,50 – 409) verzwakt het technische kortetermijnbeeld en lijkt de top te zijn gevormd. Met de bijna test gisteren van de voormalige weerstand uit 2008 (417,50) werd ook een toppatroon gevormd, een zogenoemde ‘shooting star’.

Zolang de AEX deze shooting star niet opheft (boven de 417,20) blijft de mogelijkheid bestaan op een zeer kleine terugtest richting de bovenkant van de recent gesloten neerwaartse gap (414,75) tot zelfs de voormalige dubbele bodem bij 412,25. Toch verwachten we dat dit toppatroon al op zeer korte termijn kan worden opgeheven en de AEX mogelijk volgende week al zijn jaartop zal testen.

 

Let op negatieve divergentie

De opwaartse kracht is dus volledig intact, maar op het opwaarts potentieel begint af te nemen. Vanaf de dubbele jaarbodem in maart is de AEX tot aan de recente top al 40 punten opgelopen. Recent wist de RSI al een hogere jaartop te vormen en viel in de afgelopen week terug tot precies het middenniveau (50). We achten de kans aanwezig dat bij een volgende uptick naar hogere jaartoppen de RSI deze jaartop niet meer zal bereiken. Dit staat bekend als negatieve divergentie en zou een duidelijk waarschuwingssignaal zijn dat een top in de maak is. Ook de MACD staat alweer op het punt de negatieve crossing op te heffen, maar ook daar is de kans daarna groot op negatieve divergentie in de komende weken.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,19 op AEX 10,0 5,47 5,49 +8,73 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 439,59 op AEX 5,0 10,93 10,95 +4,19 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,35 op AEX 10,0 5,44 5,46 -7,63 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 5,0 10,86 10,87 -4,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 3 juli 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.