Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse VS Trendsignalenlijst

maandag 7 juli 2014

 Veranderingen in de VS Trendsignalenlijst:

 • Tijdens een forse correctie sinds begin dit jaar testte eBay de bodem van vorig jaar en bijna de stijgende langetermijnbodemlijn. Correctie werd recent beeindigd met doorbraak door toppenlijn.
 • Coca-Cola nadert alweer zijn jaartop en ons koersdoel.
 • Het koersdoel van CVS Caremark is fors opgehoogd.
 • Na een forse correctie sinds mei brak Wal-Mart door zijn dalende toppenlijn.
 • Chevron brak door de zware weerstand en testte recent ons koersdoel.
 • Occidental Peroleum testte bijna ons koersdoel.
 • Het koersdoel van Schlumberger is verhoogd na de recente doorbraak door zijn all-time high.
 • Bank of America rondde recent zijn forse correctie af met de doorbraak door zijn dalende toppenlijn.
 • Met een forse gap brak Bank of New York Mellon door de horizontale weerstand van een grote stijgende driehoeksformatie.
 • Na de test van de stijgende middellangetermijnbodemlijn brak Amgen door zijn dalende toppenlijn en rondde daarmee de correctie af.
 • Gilead Sciences brak door de all-time high en we hebben het koersdoel verhoogd.
 • Opnieuw is het koersdoel van 3M behaald en verder verhoogd.
 • De steile sinds november stijgende kortetermijntrend is nog steeds intact bij Caterpillar en hij nadert ons koersdoel, de top van begin 2012.
 • Het koersdoel van Alcoa is verder verhoogd, steile sinds september stijgende trend intact.
 • Na de forse correctie en de test van de stijgende middellangetermijnbodemlijn heeft Google het laatste Fibonacci-retracementniveau van deze correctie gebroken en nadert in snel tempo zijn all-time high.
 • Met een forse opwaartse gap brak Intel door ons koersdoel. Dit doel is verder verhoogd.

 
 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 761,0 op Amazon.com 1,6 99,31 0,00 +0,36 % Koop Sprinter
Sprinter Long 761,0 op Amazon.com 1,6 99,31 0,00 +0,36 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 7 juli 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.