Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Nog niets aan de hand

dinsdag 8 juli 2014

Nog niets aan de hand

Ondanks de forse daling van gisteren is er in het stijgende kortetermijnbeeld nog niets aan de hand. We houden in de komende paar weken rekening met een verdere ophoging van de jaartop voordat de correctie start.

 

Eerste steunpunten doorbroken

Nadat de eerdere toppatronen op zowel de dag- als de weekgrafiek werden opgeheven, viel de AEX gisteren fors terug tot net boven de 414 punten. Hiermee werden de eerste horizontale steunpunten doorbroken. Deze waren te vinden bij de oude voormalige weerstand van 417,50, een eerdere top bij 415,90 en de bovenkant van een voormalige en al gesloten gap bij 414,75. Hij vormde gisteren zijn bodem net boven de onderkant van deze gap van 413,95. De belangrijkste ondergrenzen van de huidige stijgende kortetermijntrend blijven gewoon in stand.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis


Divergentie blijft waarschuwingssignaal

We geven al enige tijd aan dat de huidige sinds maart stijgende kortetermijntrend op zijn laatste benen loopt. De eerste waarschuwingssignalen werden al gegeven, vooral uit de technische indicatoren. Ook naderen een aantal indices onze richtpunten voor deze stijgende kortetermijntrend en was het opwaarts potentieel eind vorige week teruggevallen tot 1% a 3%. Vooral de ontstane divergentie met de technische indicatoren laat zien dat de opwaartse kracht aan het afnemen is. De volatiliteitsindex VIX testte al de bodems van ruim 7 jaar geleden, maar vormt hierbij divergentie. Deze negatieve divergentie is ook te zien in de RSI en de MACD die vanaf hoge niveaus komen en gisteren alweer bijna de dieptepunten testte van de laatste weken. Vooral de RSI laat al een patroon van lagere toppen zien.

 

Belangrijke steunpunten bij 410,60 en zone 408,50 - 409

Divergentie kan echter langere tijd aanhouden voordat daadwerkelijk een correctie wordt gestart. Ook moeten de signalen vanuit de grafiek zelf worden gegeven. In de AEX zou de 1e verzwakking optreden zodra de sinds maart stijgende bodemlijn van nu 410,60 wordt gebroken (structureel). De cruciale ondergrens ligt echter bij de zone 408,50 – 409. Daaronder is waarschijnlijk de top gezet en de correctie gestart. Hier liggen de voormalige dubbele jaartop, de recente hogere bodem en het 50-daags gemiddelde. Toch is dit momenteel niet ons basisscenario. We gaan voor de komende weken nog uit van een verdere aanscherping van de jaartop voordat deze 4e correctie van dit jaar wordt gestart. Het is echter onmogelijk om te zeggen waar en wanneer de top precies gezet gaat worden.

 

420 als nieuwe weerstand

Ondertussen ontwikkelt de 420 zich als nieuwe weerstand. Enkele weken geleden werd een top gevormd bij 419,60 en eind vorige week werd deze opgehoogd naar 420. Als de AEX hier in de komende tijd onder topt, lijkt de kans ook groter te worden dat de top is gezet. Ons basisscenario is echter dat de AEX vandaag of morgen een bodem zal vormen en in de komende paar weken nog een laatste opgaande beweging inzet tot boven de 420. Richtzone voor deze beweging blijft de 428 – 434, waar onder andere een belangrijk Fibonacci-projectieniveau en de bovenkant van de sinds eind 2012 stijgende trend zijn te vinden.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 492,98 op AEX 10,1 5,38 5,40 -11,06 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 438,43 op AEX 5,0 10,83 10,85 -5,90 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,66 op AEX 9,6 5,66 5,68 +13,17 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 4,9 11,07 11,08 +6,24 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 8 juli 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.