Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Cruciale steunzone onder druk

woensdag 9 juli 2014

Cruciale steunzone onder druk

De AEX zet opnieuw de belangrijke steunzone onder druk, maar zolang deze in stand blijft zijn hogere jaartoppen nog steeds realistisch. Wel is een zware weerstand ontstaan rond de 420 punten.

 

Top tot op heden bij 419,95

Eind vorige week werd nog een hogere jaartop op de borden gezet bij 419,95 waarmee ook eerdere toppatronen in de AEX werden opgeheven. Er waren namelijk een shooting star op de daggrafiek en een bearish engulfing op de weekgrafiek gevormd. Toch bleek de 419,95 het eindstation te zijn in het zeerkortetermijnbeeld waarna een daling werd ingezet. Zolang de cruciale steunzone 408,50 – 409 niet structureel neerwaarts wordt gebroken, blijft de huidige stijgende kortetermijntrend intact en zijn hogere jaartoppen nog steeds realistisch.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Hogere jaartoppen blijven mogelijk in de komende weken

We geven al enige tijd aan dat de stijgende kortetermijntrend zijn laatste fase is ingegaan. Met een top tot nu toe bij 420 was de AEX onze richtzone op ongeveer 8 punten na genaderd. Onze richtzone ligt al enkele maanden rond de 428 punten, hier ligt het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de voormalige jaartop van begin dit jaar (409) en de dubbele jaarbodem bij 379,50. Onderdeel van onze doelzone maakt ook de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal uit. Deze is inmiddels opgelopen naar 434. Zolang de cruciale zone 408,50 – 409 niet structureel neerwaarts wordt gebroken, blijft een verdere ophoging van de jaartop nog realistisch in de komende paar weken.

 

Kritiek kantelpunt bij 408,50 - 409

Toch gaan we er ook nog steeds vanuit dat deze stijgende kortetermijntrend (sinds maart) binnenkort wordt beeindigd en de AEX zijn 4e correctie van dit jaar start. Vooral de (negatieve) divergentie met de technische indicatoren als de RSI en de MACD geven de huidige vermoeidheid van de stijgende trend aan. Ook de volatiliteitsindex VIX vertoont divergentie. Toch is het belangrijk dat de signalen uit de grafiek zelf komen. Ondanks de forse daling in de afgelopen dagen blijft het kritieke kantelpunt in stand. Als we kijken naar indices als de S&P 500 en de Nasdaq 100 dan lijkt er zeker nog niets aan de hand en is er slechts sprake van een kleine terugval na de hogere jaartoppen.

 

‘false move’?

Gisteren werd ook de sinds maart stijgende bodemlijn neerwaarts doorbroken. Deze is ondertussen verder opgelopen naar 410,80. Zodra de AEX vandaag of morgen een omkeerpatroon maakt boven de 408,50 – 409 en weer boven de stijgende bodemlijn eindigt, was er slechts sprake van een ‘false move’ zoals dat in de technische analyse heet. Er zijn tot aan de dubbele jaartop nog kleine weerstanden te vinden bij 412,25 en 415,90. Toch moeten we in de komende weken dan bezien of de AEX zijn jaartop verder zal ophogen, of dat de top bij 420 als is gezet. Na de door ons verwachte zomercorrectie en de vorming van een hogere middellangetermijnbodem houden we rekening met een verdere ophoging van de jaartoppen.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 492,98 op AEX 10,1 5,38 5,40 -11,06 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 438,43 op AEX 5,0 10,84 10,86 -5,82 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,66 op AEX 9,6 5,66 5,68 +13,17 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 4,9 11,07 11,08 +6,24 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 9 juli 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.