Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: S&P 500

donderdag 19 juni 2014

S&P 500

Na een kortstondige en kleine terugval van de afgelopen week resulteerde in een terugtest van de voormalige sinds april stijgende toppenlijn van destijds ongeveer 1.925. Hij bleef hiermee ook boven een voormalig eerste richtpunt van ons in het middellangetermijnbeeld. Dit niveau was te vinden bij 1.920, een Fibonacci-projectieniveau. Als we kijken naar het sinds de zomer van vorig jaar stijgende middellangetermijntrendkanaal dan beweegt de S&P 500 momenteel net boven het midden van dit trendkanaal. Dit oplopende kanaal zorgde vorig jaar voor een verdere aanscherping van de oude all-time high (1.575) en een versteiling boven de stijgende langetermijntoppenlijn. Begin dit jaar werd tijdens de 1e correctie van dit jaar de onderkant van dit trendkanaal bij 1.740 nog getest. De onderkant van dit (bijna een jaar oude) trendkanaal is momenteel alweer te vinden bij 1.845. De bovenkant van dit trendkanaal ligt bij 2.009 en loopt dagelijks ongeveer 1 indexpunt op. In de komend weken zal deze toppenlijn samenvallen met het volgende Fibonacci-projectieniveau van 2.030. Deze zone geldt voor de komende weken als ons richtpunt. Zodra deze zone wordt bereikt, moeten we zeer alert worden op topvormingsignalen die een volgende correctie in het stijgende middellangetermijnbeeld kunnen starten. We verwachten in de loop van juli de start van deze correctie die uiteindelijk voor een volgende hogere middellangetermijnbodem moet zorgen. Ons doel voor de rest van dit jaar ligt bij een langjarig Fibonacci-projectieniveau van 2.150. Dit is te berekenen tussen de voormalige all-time high van 1.575 en het dieptepunt uit 2009 van 666 punten. Als we kijken naar het kortetermijnbeeld dan werd gisteren de all-time high verder opgehoogd naar een niveau van 1.958. De weg staat open richting onze doelzoen van 2.009 – 2.030. Toch zal deze weg in de komende weken nog hobbelig kunnen verlopen. Steunniveaus liggen bij 1.933, 1.925 en 1.920 in het zeerkortetermijnbeeld.

Grafiek S&P 500 Index op dagbasisSprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2630,61 op S&P 500 9,8 2,64 2,67 +0,76 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2349,72 op S&P 500 5,0 5,15 5,18 +0,39 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3130,0 op S&P 500 9,4 2,73 2,76 -1,44 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3375,0 op S&P 500 5,2 4,99 5,02 -0,60 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 19 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.