Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: Euro-dollar

donderdag 19 juni 2014

Euro-dollar

De stijgende langetermijntrend in de euro-dollar is nog steeds intact en we houden dit jaar rekening met een verdere stijging van de euro ten opzichte dollar. De dalende langetermijntrend werd eind 2012 al gebroken nadat het neerwaartse doel van 119 bijna was bereikt. Hierbij werd ook een zeer groot omgekeerd hoofd-schouderpatroon afgerond. Vanaf de bodem die rond de 120 werd geplaatst in de zomer van 2012 is ondertussen een stijgende langetermijntrend ontstaan. Deze heeft als belangrijkste raakpunt de bodem van 127,50 van juli vorig jaar en is ondertussen opgelopen naar een niveau van 134,50. Ruim een maand geleden werd de jaartop opgehoogd naar een niveau van bijna 140. Deze hogere top was het startpunt van een correctieve beweging waarbij ook de kortere stijgende bodemlijn neerwaarts werd gebroken. In de afgelopen week werd een dieptepunt op de borden gezet rond de 135,10, net boven de langere stijgende bodemlijn. Gisteren vond een belangrijke verbetering plaats. De euro-dollarkoers brak door zijn scherp dalende toppenlijn van deze correctie die vanaf de 140 startte. Deze toppenlijn was te vinden bij 135,60. Deze opwaartse doorbraak lijkt het startpunt te zijn van een volgende opgaande beweging in de komende periode. Een hogere middellangetermijnbodem lijkt hiermee op de borden te zijn gezet. Voor de komende periode houden we rekening met minimaal een hertest van de jaartop bij 140. De belangrijkste horizontale weerstand is verder nog te vinden bij 137. Pas onder de zone 134 – 134,50 wordt een nieuwe en verdere correctieve beweging gestart en dat verwachten we niet. In dat scenario zou de euro-dollarkoers verder kunnen zakken naar de 131 tot zelfs de 127,50. Voor de rest van dit jaar hanteren we als koersdoel de voormalige belangrijke horizontale top van 145,50, met nog onderliggende weerstanden bij 140 en 142,50.

Grafiek Euro-dollarkoers op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1,0136 op EUR/USD 10,3 9,65 9,67 +0,84 % Koop Sprinter
Sprinter Long 0,965 op EUR/USD 6,5 15,42 15,44 +0,52 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 1,205 op EUR/USD 10,1 9,87 9,89 -1,20 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 1,3407 op EUR/USD 5,1 19,77 19,79 -0,60 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 19 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.