Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: Xetra DAX

donderdag 19 juni 2014

Xetra DAX

Op 23 mei rondde de DAX een grote stijgende driehoeksformatie af aan de bovenkant en brak met een gap door zijn dit jaar geplaatste dubbele all-time high in de zone 9.794 – 9.810. Hij hoogde hierna zijn all-time high al wel verder op naar een niveau van 10.033 maar bleef in tegenstelling tot veel andere indices wel onder de sinds medio april stijgende kortetermijntoppenlijn. Er trad in de DAX geen verdere versteiling van de trend op. De afgeronde stijgende driehoek ontstond in maart vanaf het dieptepunt van dit jaar in maart bij 8.913. Dit was een bijna test van het oplopende 200-daags gemiddelde. De horizontale toppenlijn van dit patroon was bij 9.720 te vinden. Met de doorbraak hierboven is een koersdoel voor de komende tijd te berekenen van ongeveer 10.500. De bovenkant van het middellangetermijntrendkanaal is ondertussen opgelopen naar een niveau van 10.730. Als we kijken naar de opwaartse potentie in veel andere indices dan is deze dus groter bij de DAX, het is echter de vraag of de DAX deze koersdoelen in de komende weken zal behalen aangezien we binnen enkele weken een belangrijke top in de meeste aandelenindices verwachten die het startpunt kunnen zijn van een volgende correctie in de markt. Als koersdoel voor de rest van dit jaar hanteren we momenteel nog steeds een langetermijn Fibonacci-projectieniveau dat bij 11.000 is te vinden. In het kortetermijnbeeld ligt de eerste weerstand bij de recent opgehoogde jaartop van 10.033. Daarboven ligt een korte termijn Fibonacci-projectieniveau bij 10.150 en de sinds april stijgende toppenlijn bij 10.195. Steunniveaus in het kortetermijnbeeld zijn te vinden bij de recente bodem 9.829, 9.820 en 9.779. De terugval/consolidatie van de laatste anderhalve week zorgde bijna voor een terugtest naar de voormalige all-time high in de zone 9.794 – 9.810.

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 11390,0 op DAX 9,6 12,74 12,75 +0,08 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9909,92 op DAX 5,0 24,62 24,63 +0,08 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 13543,34 op DAX 9,9 12,46 12,47 -0,24 % Koop Sprinter
Sprinter Short 13910,0 op DAX 6,2 20,02 20,03 -0,15 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 19 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.