Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Tijdelijk topje al geplaatst?

maandag 25 augustus 2014

Tijdelijk topje al geplaatst?

Vrijdag testte de AEX precies de onderkant van onze zeerkortetermijndoelzone - het 50-daags gemiddelde - en vormde een toppatroon bij 406,40. Wordt het topje nog aangescherpt of is de beperkte terugtest gestart?

 

‘Dark cloud cover’

Met een intraday-top bij 406,40 testte de AEX afgelopen vrijdag op een haar na het 50-daags gemiddelde dat nu bij 406,50 is te vinden. Dit is de onderkant van de doelzone in het zeerkortetermijnbeeld dat we afgelopen week aangaven als richtpunt voor de start van een tijdelijke en beperkte terugtest. Ook werd een tweedaags toppatroon gevormd, een zogenoemde ‘dark cloud cover’. Zolang de intraday-top van 406,40 in de komende paar dagen niet meer opwaarts wordt gebroken, lijkt het tijdelijke topje geplaatst en kan een beperkte terugtest worden gestart.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis


Bovenkant doelzone 408 – 410,40

Zodra de AEX in de komende paar dagen wel boven de 406,40 weet te komen, wordt het toppatroon opgeheven en ontstaat ruimte naar de 408 – 410,40. Hier liggen een aantal weerstanden en dit is de bovenkant van de kortetermijndoelzone. Bij 408 ligt het laatste Fibonacci-retracementniveau van de recent afgeronde 4e correctie van dit jaar. Bij 409 ligt de voormalige dubbele jaartop uit de eerste 5 maanden van dit jaar en bij 410,40 is de 1e lagere top van de voormalige correctie te vinden. Een beweging naar deze doelzone achten we in de komende week ook zeker mogelijk, maar ook dan moeten we zeer alert zijn op de vorming van toppatronen die het startpunt van een kortstondige terugval kunnen inluiden.

 

Korte terugtest komende week?

Een richtpunt voor een tijdelijke terugtest is te vinden rond de 400 punten. In de zone 400,20 – 400,80 ligt namelijk de 2e opwaartse gap die vorige week werd gevormd tijdens de forse herstelbeweging. Ook ligt in deze zone de voormalige dalende toppenlijn van de 4e correctie. Vlak onder de 400 punten ligt verder nog het 200-daags gemiddelde. Als we namelijk kijken naar de herstelbeweging van de afgelopen anderhalve week dan is deze fors en ook een stijgende kortetermijntrend wordt gevormd door de hogere bodems. Een terugtest in de komende week is dan ook normaal voor de vorming van een hogere kortetermijnbodem.

 

10% stijgingspotentieel komende maanden

Na een kortstondige terugtest en de vorming van een hogere bodem houden we in de komende weken rekening met een verdere stijging naar in eerste instantie de jaartop bij 420 punten. Daar mag opnieuw de nodige weerstand worden verwacht. Tussen de 410,40 en de 420 is eigenlijk weinig weerstand meer te vinden. Als doelzone voor de komende paar maanden houden we de 440 – 450 aan. Hier ligt ook de onderkant van onze eind vorig jaar afgegeven doelzone voor dit handelsjaar. Verder is hier een te berekenen koersdoel te vinden vanuit een bodempatroon, maar ook het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau van de 4e correctie van dit jaar. Als laatste ligt hier de sinds eind 2012 stijgende toppenlijn. Toch zal de weg naar deze doelzone nog gepaard gaan met een aantal kleine terugtesten of correctieve bewegingen, maar de trend is en blijft opwaarts gericht.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 492,98 op AEX 10,1 5,40 5,42 -10,73 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 438,43 op AEX 5,0 10,85 10,87 -5,73 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,66 op AEX 9,6 5,64 5,66 +12,77 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 4,9 11,05 11,06 +6,04 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 25 augustus 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.