Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Jaartop van 420 in zicht

woensdag 27 augustus 2014

Jaartop van 420 in zicht

Met de krachtige doorbraak door de laatste zware horde bij 410,40 tot aan de jaartop wordt de verwachte terugtest uitgesteld. Een test van de jaartop bij 420 is nu kansrijk voordat een terugtest zal plaatsvinden.

 

Krachtige vervolgdoorbraak

In de afgelopen paar handelsdagen brak de AEX door een aantal belangrijke weerstanden heen. De 4e correctie van dit jaar werd al eerder afgerond en we gaven een week geleden al aan dat de AEX binnen enkele weken richting de jaartop van 420 kon oplopen. Toch hadden we verwacht dat er eerst nog een terugtest zou plaatsvinden voor de vorming van een hogere bodem. Met het slechten van de laatste belangrijke weerstand tot aan deze jaartop, lijkt deze te worden uitgesteld, maar blijft wel op de loer liggen binnenkort.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Vergelijkbare situatie met de eerste 3 maanden van dit jaar

Ruim een week geleden gaven we aan dat na de definitieve afronding van de 4e correctie van dit jaar de AEX in het zeerkortetermijnbeeld kon oplopen naar de zone 406,50 – 410,40 voor de vorming van een tijdelijk topje. In deze zone lagen het 50-daags gemiddelde, de voormalige dubbele jaartop bij 409, het laatste Fibonacci-retracementniveau van de 4e correctie en de lagere top van eind juli. De AEX was in een rechte lijn opgelopen vanaf de recente meervoudige bodem bij 393. Door de opwaartse doorbraak is er ruimte vrijgekomen naar de 420-jaartop en lijkt pas binnenkort vanaf een hoger niveau een beperkte terugval te kunnen worden gestart. Hiermee lijkt de huidige situatie veel op de 1e drie maanden van dit jaar. Een langere correctie vanaf de 409 naar 378 waarna de AEX in een kort tijdsbestek weer opliep naar de 409 voordat een eerste terugval plaatsvond.

 

Alert blijven op topvormingsignalen

Het is sowieso een teken van kracht dat de herstelbeweging aanzienlijk korter duurt dan de voorafgaande correctie. Dit zagen we ook geregeld in het vorige handelsjaar. Tot aan de 420 punten liggen er nog kleine weerstanden bij 415,90 en 417,50. We moeten echter alert blijven op topvormingsignalen vanuit de candlesticks. Nu de 410,40 is doorbroken en de AEX de jaartop op 7 punten is genaderd, blijft de doelzone van 400 – 402 wel mogelijk voor een terugtest. Hierdoor zou een terugtest dus forser kunnen worden. Steunniveaus in het kortetermijnbeeld zijn te vinden bij 410,40, 408 en 406,50.

 

Visie komende maanden intact

Ondanks dat de terugtest voor de vorming van een hogere bodem wordt uitgesteld, blijft onze visie voor de komende periode intact. We gaven anderhalve week geleden al aan dat in de komende weken een hertest en mogelijke doorbraak van de 420 op de agenda zou kunnen staan. Voor de komende maanden houden we nog steeds rekening met een test van de zone 440 – 450. Hier ligt niet alleen de onderkant van ons vorig jaar afgegeven doel voor 2014, maar ook de sinds eind 2012 stijgende toppenlijn op de weekgrafiek en het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau van de 4e correctie van dit jaar. Wel zal de weg hiernaartoe gepaard gaan met enkele terugtesten en mogelijk 1 of meerdere correctieve bewegingen.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 514,99 op AEX 10,0 5,66 5,68 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,25 op AEX 5,0 11,35 11,37 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 614,0 op AEX 10,2 5,58 5,59 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,0 11,32 11,33 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 27 augustus 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.