Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: Xetra DAX

donderdag 28 augustus 2014

Xetra DAX

De DAX vormde in de maanden juni-juli een meervoudige top in de zone 10.030 – 10.050. Dit was in juli uiteindelijk het startpunt van een forse correctie van ruim 10%, aanzienlijk forser dan de correctie in deze periode in bijvoorbeeld de AEX. Tijdens deze correctie viel de DAX terug tot zijn eerdere jaarbodem rond de 8.900 en testte daarbij ook de sinds eind 2011 stijgende bodemlijn. Ondertussen is de DAX alweer ruim 600 punten opgelopen en brak begin deze week de dalende toppenlijn van de correctiefase. Dit betekent het einde van deze forse correctie waarmee de opwaartse ruimte weer is vrijgekomen voor een beweging naar de meervoudige top bij 10.030 – 10.050 in de komende periode. Uiteindelijk behouden we ons langetermijnkoersdoel bij 11.000, een lange termijn Fibonacci-projectieniveau dat we eind vorig jaar al opgaven voor dit jaar. In de afgelopen dagen beweegt de DAX in een smalle marge tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde. Belangrijke horizontale weerstanden voor de komende tijd liggen bij de 9.725 en 9.870. Steunniveaus in het kortetermijnbeeld zijn verder te vinden bij de voormalige dalende toppenlijn van de recente correctiefase bij 9.425 en de openstaande gap tussen de 9.414 en 9.425. Zolang hij hier in het zeerkortetermijnbeeld boven weet te blijven, houden we in de komende week rekening met een verdere stijging voordat een normale terugtest zal plaatsvinden voor de vorming van een hogere kortetermijnbodem. Dit zou dan uiteindelijk de eerste duidelijke hogere kortetermijnbodem moeten worden na de recente bodem bij 8.900. De huidige opgaande zeerkortetermijntrend is namelijk te steil en onmogelijk vol te houden in de komende weken.

 

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 10774,47 op DAX 10,0 12,06 12,07 -14,64 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9606,63 op DAX 5,0 23,74 23,75 -8,02 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 12740,0 op DAX 10,0 11,85 11,86 +21,03 % Koop Sprinter
Sprinter Short 13940,0 op DAX 4,9 24,19 24,20 +9,31 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 28 augustus 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.