Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: MIB (Italië)

donderdag 28 augustus 2014

MIB (Italië)

Eind vorig jaar gaven we aan dat zowel de Spaanse aandelenindex IBEX als de Italiaanse index MIB veel andere aandelenindices dit jaar zouden kunnen outperformen. De MIB is dit jaar gestart bij een koers onder de 19.000 en vormde in juni een top bij 22.600 waarna een forse correctie werd gestart. Als we kijken naar het langetermijnbeeld dan vormde de index in 2007 een top rond de 44.000. Hierna startte een enorme bearmarkt die uiteindelijk in 2012 zijn bodem vond bij 12.300. Dit was een hertest van de bodem uit 2009. Eind 2012 werden zowel de dalende lange- als middellangetermijntoppenlijn gebroken. Dit betekende een definitief einde van deze bearmarkt. In de laatste drie maanden van 2013 werd ook een groot meerjarig bodempatroon afgerond: een omgekeerd hoofd-schouderpatroon met een neklijn bij 17.700. Deze werd eind vorig jaar ook teruggetest. In het middellangetermijnbeeld viel de top van twee maanden geleden in de eerste doelzone voor dit jaar van 22.500 – 23.300. De correctie die hierna volgde zorgde voor bijna een test van de sinds de zomer van vorig jaar stijgende bodemlijn maar ook het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau vanaf die zomerbodem. Hierbij werd ook het startpunt van dit jaar weer opgezocht. Een daling van ruim 3.500 punten (15%). In de afgelopen dagen brak de MIB door de meermaals geteste dalende toppenlijn van deze correctie en rondde daarmee deze forse correctie af. Horizontale weerstanden zijn nu te vinden bij 21.350 en 21.900 maar de weg staat in principe weer open voor een hertest en ophoging van de jaartop in de zone 22.600 tot 23.300. Een belangrijk doel voor de rest van dit jaar ligt bij de zware horizontale weerstand van 24.550. De weg hiernaartoe zal zeker nog gepaard gaan met enkele forse terugtesten danwel correcties waarbij we moeten vermelden dat de beweeglijkheid van deze index groter is dan veel andere indices. Steunniveaus in het kortetermijnbeeld zijn te vinden bij de horizontale eerdere bodems van 20.300 en 19.900.

 

Grafiek MIB op dagbasis

 

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 28 augustus 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.