Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Nog 6 punten te gaan

donderdag 28 augustus 2014

Nog 6 punten te gaan

Opnieuw werd de kortetermijntop verder opgehoogd naar 413,60. Nog ongeveer 6 punten tot aan de jaartop van 420. We moeten alert zijn op topvormingsignalen in de komende week voor de uitgestelde terugtest.

 

Alert zijn op topvormingsignalen

Na enkele krachtige opgaande handelsdagen was er gisteren sprake van relatieve rust. De intraday-beweging was zeer beperkt waarbij de top in het zeerkortetermijnbeeld wel werd opgehoogd. Na de doorbraak twee dagen geleden door de 410,40 is de weg in het kortetermijnbeeld vrijgemaakt voor een test van de 420 punten. Tot aan deze jaartop liggen alleen nog ‘kleine’ weerstanden bij 415,90 en 417,50. We moeten in de komende week dan ook alert zijn op topvormingsignalen. Het is namelijk onmogelijk te zeggen waar precies een topje komt te liggen.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis


Vergelijkbare situatie met de eerste kwartaal van dit jaar

Ruim anderhalve week gaven we aan dat de AEX in de komende weken (september) kon oplopen naar de jaartop van 420 punten. Wel was de kans realistisch dat in de zone 406,50 – 410,40 een tijdelijk topje gevormd kon worden en er eerst een terugtest plaats zou vinden. Deze beweging bleef echter uit en de AEX is nu vanaf de bodem van 388 ongeveer 25 punten opgelopen zonder terugvallen. Hiermee lijkt de huidige situatie veel op de situatie van de 1e drie maanden van dit jaar. Ook destijds vond vanaf een hogere jaartop (409) een langere correctie plaats tot aan de 378 waarna de AEX in een keer opliep naar opnieuw de 409 waarna een forsere terugtest plaatsvond. Na de vorming van een topje binnenkort blijft een terugval voor de vorming van een hogere bodem richting de zone 400 – 402 mogelijk. Maar dat moeten we pas bekijken als de terugtest is gestart.

 

Waar komt het tijdelijke topje?

Een stijgende trend wordt gevormd door de hogere bodems dus ook in de komende weken mogen we een terugtest verwachten voor de vorming van een hogere bodem. Als we kijken naar het zeerkortetermijnbeeld blijft eerst een beweging naar de zone 417,50 – 420 realistisch. Het is echter onmogelijk om te voorzien waar precies het topje gevormd gaat worden. Belangrijke steunpunten in het zeerkortetermijnbeeld liggen bij de voormalige 1e lagere top van de recente 4e correctie van dit jaar bij 410,40. Vlak daaronder ligt verder nog het 61,8%-Fibonacci-retracementniveau van deze correctie bij 408. Deze niveaus kunnen in de komende dagen worden gebruikt als springplank voor een beweging naar de 417,50 – 420. Toch moeten we alert blijven op topsignalen.

 

Visie komende maanden intact

Ondanks de uitstel van de terugtest blijft onze visie voor de komende maanden intact. We gaven in de afgelopen twee weken al aan dat in september een test en mogelijke doorbraak van de jaartop bij 420 op het programma zou kunnen staan. Voor de komende maanden verwachten we een verdere stijging naar de zone 440 – 450. Hier ligt niet alleen de onderkant van ons vorig jaar afgegeven doel voor 2014, maar ook de sinds eind 2012 stijgende toppenlijn en het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau van de 4e correctie van dit jaar. De weg naar deze zone zal echter gepaard gaan met meerdere terugtesten en mogelijk 1 of meerdere correctieve bewegingen.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,19 op AEX 10,0 5,47 5,49 +8,73 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 439,59 op AEX 5,0 10,93 10,95 +4,19 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,35 op AEX 10,0 5,44 5,46 -7,63 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 5,0 10,86 10,87 -4,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 28 augustus 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.