Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Europa Trendsignalenlijst

donderdag 28 augustus 2014

 Veranderingen in de Europa Trendsignalenlijst:

 

 • Na de meervoudige top bij 71 corrigeerde Daimler fors. Hij brak recent al wel zijn scherp dalende toppenlijn.
 • Aandelensplitsing van Inditex is verwerkt.
 • De langdurige correctie sinds een jaar bij Diageo nog steeds niet te einde. Wel lijkt hij uit te bodemen binnen de grenzen van de stijgende langetermijntrend.
 • Tesco is verder verlaagd naar Short nadat zowel een belangrijke horizontale als de stijgende langetermijnbodemlijn werden gebroken.
 • Na de forse stijging sinds begin dit jaar beweegt BG Group binnen de grenzen van een symmetrische driehoek. Handelsruimte wordt daarin steeds smaller.
 • Total viel recent terug tot een langere stijgende bodemlijn en staat op het punt de dalende toppenlijn van de huidige correctiefase opwaarts te breken.
 • Aviva testte tijdens de recente correctie de stijgende middellangetermijnbodemlijn en brak daarna de dalende toppenlijn van deze correctiefase.
 • Axa rondde recent zijn forse correctie af boven de dalende toppenlijn.
 • Barclays testte zijn lange stijgende bodemlijn maar bevindt zich nog steeds in een dalende middellangetermijntrend.
 • Na een zeer forse correctie en test van ons stoplossniveau brak BNP Paribas de toppenlijn van een dalende wig en rondde daarmee zijn correctie opwaarts af.
 • Ook Credit suisse, Intesa Sanpaolo, Societe Generale en HSBC braken hun dalende toppenlijnen van de correctiefase.
 • Deutsche Bank viel dit jaar terug van 40 naar 24 maar brak recent zijn dalende toppenlijn. We hebben de opinie weer verhoogd van Short naar Long.
 • Novartis breekt door zijn all-time high, trend blijft opwaarts gericht.
 • ABB lijkt uit te bodemen, maar deze forse correctie wordt pas beeindigd boven de dichtbij liggende dalende toppenlijn.
 • Siemens brak recent zijn dalende toppenlijn en is weer op weg naar de zware meervoudige top.
 • Sinds een jaar is een grote stijgende driehoeksformatie in ontwikkeling bij Anglo American.
 • Na een test van de langere stijgende bodemlijn brak Telefonica gisteren door zijn dalende toppenlijn van de correctiefase.
Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 2335,0 op AstraZeneca 1,5 47,40 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2335,0 op AstraZeneca 1,5 47,40 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 28 augustus 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.