Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: Nikkei

vrijdag 29 augustus 2014

Nikkei

De Nikkei heeft dit jaar een ander koersverloop dan veel andere indices. In de eerste vijf maanden was er sprake van een lange correctieve beweging. Deze startte vanaf een hogere top bij 16.300 waarna hij een meervoudige bodem vormde in de zone 13.800 – 14.000. Eind mei brak de Nikkei door de dalende toppenlijn van deze correctiefase waarmee de opwaartse lange en middellangetermijntrend een nieuwe impuls kregen. Begin augustus vulde hij ook de eerdere neerwaartse gap (tot 15.690) uit januari op. Dit was tevens het startpunt van een korte maar felle correctie van ongeveer 1.000 punten. Hij vormde medio augustus een hogere bodem (vanaf de jaardieptepunten) bij 14.750 en veerde in de afgelopen weken weer op richting de 15.700. Voor de komende maand is de kans groot dat de Nikkei zijn jaartop bij 16.300 zal testen en mogelijk al doorbreken. Ons vorig jaar afgegeven langetermijnkoersdoel voor de Nikkei ligt echter bij 18.300, de top uit 2007. Dit niveau hebben we opgegeven nadat de Nikkei in het afgelopen handelsjaar zijn zeer lange dalende toppenlijn opwaarts brak, wat een duidelijke langetermijnverbetering betekende. In het kortetermijnbeeld zijn er nog 2 weerstanden tot aan de jaartop van 16.300, te weten bij 15.760 en 15.950. Steunniveaus in het kortetermijnbeeld zijn te vinden bij het 50-daags gemiddelde van 15.350, het 200-daags gemiddelde bij 15.025 en de sinds mei stijgende bodemlijn. Deze bodemlijn ligt momenteel bij 14.960 en loopt dagelijks ruim 10 punten op.

 

Grafiek Nikkei 225 Index op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 19380,0 op Nikkei 225 9,1 1,75 1,87 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 17680,0 op Nikkei 225 5,5 30,73 30,85 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 22110,0 op Nikkei 225 9,4 1,69 1,81 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 24260,0 op Nikkei 225 4,9 34,78 34,90 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 29 augustus 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.