Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: MIB (Italië)

donderdag 25 september 2014

MIB (Italië)

Eind vorig jaar gaven we aan dat zowel de Spaanse aandelenindex IBEX als de Italiaanse index MIB veel andere aandelenindices dit jaar zouden kunnen outperformen. De MIB is dit jaar gestart bij een koers onder de 19.000 en vormde in juni een top bij 22.600 waarna een forse correctie werd gestart. Tijdens deze correctie vormde hij een dubbele bodem bij het (januari)dieptepunt van dit jaar net onder de 19.000. Eind augustus rondde hij de correctie af met een beweging door de dalende toppenlijn. Tijdens deze correctie testte hij ook bijna het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau tussen de bodem uit 2012 en de top van dit jaar. Verder is deze correctie te zien als terugtest van de stijgende langere bodemlijn. Na een recente top te hebben gevormd bij 21.500 viel hij in de afgelopen drie weken weer een aanzienlijk stuk terug. Deze terugval is te zien als terugtest van de voormalige dalende toppenlijn en voor de vorming van de eerste hogere kortetermijnbodem. De bodem werd mogelijk gisteren geplaatst net boven de steun van 20.200. Belangrijk bij deze potentiele bodem is de vorming van een bullish engulfing, een krachtig positief omkeerpatroon. Als we verder kijken naar de technische situatie sinds juli dan is ook een groot omgekeerd hoofd-schouderpatroon in de maak met een neklijn bij 21.500. Dit is voor de komende weken het eerste doel, waarboven het patroon wordt geactiveerd. Het te berekenen koersdoel vanuit dit patroon ligt bij 24.000. Belangrijke onderliggende weerstanden zijn verder nog te vinden bij 22.600 en 23.300. Ons koersdoel voor de komende maanden blijft onveranderd liggen bij de zware horizontale weerstand van 24.550. Maar de weg naar dit niveau zal waarschijnlijk nog gepaard met enkele correctieve bewegingen.

 

Grafiek MIB op dagbasis

 

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 25 september 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.