Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Europa Trendsignalenlijst

dinsdag 7 oktober 2014

Veranderingen in de Europa Trendsignalenlijst:            

 • BMW en Daimler bevinden zich in een forse correctiefase waarbij ook een groot toppatroon in ontwikkeling is.
 • Danone testte eind vorige week tijdens de huidige correctie precies zijn langere stijgende bodemlijn
 • Opwaartse trend bij Nestle blijft krachtig, recent werd de all-time high verder opgehoogd. 
 • Het koersdoel van Tesco (short) is behaald en verder verlaagd. 
 • Zowel BP als BG Group corrigeren richting een belangrijke horizontale steunzone. 
 • Tijdens een forse correctie nadert Eni zijn lange stijgende bodemlijn. 
 • Na de vorming van een hogere jaartop test Allianz zijn stijgende middellangetermijnbodemlijn. 
 • Credit Suisse rondde recent zijn correctie sinds maart af en vormde een omgekeerd hoofd-schouderpatroon.
 • AstraZeneca testte vorige week precies zijn stijgende bodemlijn sinds oktober vorig jaar. 
 • Het koersdoel en de all-time high van Sanofi-Avantis zijn behaald.
 • Het koersdoel is verder opgehoogd. 
 • ABB brak na een lange en forse terugval zijn dalende toppenlijn en test deze momenteel terug. 
 • CapGemini nadert ons koersdoel. 
 • Forse correctiefase is bij BASF nog steeds intact, maar hij test wel de langere stijgende bodemlijn en lijkt de eindfase van een dalende wig (positief omkeerpatroon) in te gaan. 
 • BHP Billiton test de zware en meervoudige bodem van de afgelopen jaren. 
 • Gaz de France rondde recente zijn correctie af en test momenteel zijn voormalige dalende toppenlijn van deze correctieve beweging terug. 
 • RWE test bijna zijn sinds eind vorig jaar stijgende bodemlijn terug.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 2314,0 op AstraZeneca 1,5 49,69 0,00 -2,07 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2314,0 op AstraZeneca 1,5 49,69 0,00 -2,07 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 7 oktober 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.