Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Slag om de 415.90

dinsdag 11 november 2014

Slag om de 415,90

Als de AEX vandaag door de 415,90 weet te breken en te sluiten, mag op zeer korte termijn een vervolgstijging worden verwacht naar de jaartop bij 425,80. Onder de 415,90 blijft er sprake van tijdelijke consolidatie.

 

Jaartop van 425,80 komt in zicht

Eind vorige week werd een toppatroon in de AEX gevormd, een tweedaagse ‘dark cloud cover’. De vorming van dit patroon viel samen met een test van de belangrijke weerstand van 415,70 – 415,90. In deze zone liggen een neerwaartse openstaande gap maar ook de neklijn van een voormalig afgerond hoofd-schoudertoppatroon. Dit is de laatste belangrijke weerstand tot aan de jaartop van 425,80. Een doorbraak door deze zone zorgt ervoor dat de jaartop alweer snel kan worden opgezocht en mogelijk al kan worden verhoogd.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Tijdelijke consolidatiefase

Zolang de AEX niet structureel door de 415,70 – 415,90 weet te breken, blijft de huidige consolidatiefase intact. Deze ontstond nadat recent de weerstand bij 409 opwaarts werd doorbroken. Bij dit niveau ligt de voormalige dubbele jaartop van de 1e vijf maanden van dit jaar maar ook het 50-daags gemiddelde. De laatste dagen zien we met precisie uitgevoerde bewegingen tussen de zone 415,70 – 415,90 en de 409. Onder de 409 liggen nog steunpunten bij 406,20 en de zone 403,50 – 404. Toch verwachten we dat een dergelijke terugval momenteel een stap te ver is in deze zeer krachtige opgaande markt.

 

Doel komende maanden bij 450 - 462

Tot aan de jaartop van 425,80 ligt verder alleen nog een weerstandszone bij 422 – 423. Hier ligt de 1e lagere top van de voormalige 5e correctie van dit jaar maar ook het 61,8%-Fibonacci-retracementniveau in het langetermijnbeeld. Dit niveau is te berekenen tussen de top uit 2007 en de bodem van 2009. Een structurele doorbraak hierdoorheen zou in het langetermijnbeeld een volgende verbetering betekenen. Voor de komende maanden houden we dan ook rekening met een beweging naar de 450 tot 462. Bij 450 ligt een oude horizontale weerstand en een te berekenen koersdoel vanuit een eerder patroon dit jaar en bij 462 ligt het 161,8-Fibonacci-projectieniveau van de afgeronde 5e correctie van dit jaar. Een test van deze niveaus achten we in de eerste maanden van 2015 realistisch.

 

Krachtige zeerkortetermijntrend

De opgaande beweging vanaf de recente jaarbodem bij 366 is zeer steil. Door deze stijging van 50 punten is er geen stijgende bodemlijn in het kortetermijnbeeld te herkennen. De kans is dan groot dat er binnenkort een forsere tegenreactie kan plaatsvinden. Elke terugtest die tot op heden plaatsvond, gebeurde intraday of duurde net als de huidige consolidatie slechts enkele dagen. Dit is te kort om een duidelijke en minder steil stijgende kortetermijnbodemlijn te creëren. Het is in deze krachtige markt echter onmogelijk om aan te geven wanneer er een forsere tegenreactie zal starten voor de vorming van een 1e duidelijke hogere kortetermijnbodem. Voor vandaag moeten we eerst maar eens kijken of de 415,70 – 415,90 structureel zal worden gebroken, of dat de huidige consolidatie tussen de 409 en 416 in stand blijft.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 vonden er meerdere correcties plaats en lijkt een belangrijke langetermijnbodem te zijn gevormd bij 366. Voor het komende jaar houden we opnieuw rekening met meerdere correcties maar ook een beweging tot ruim boven de 450 punten. Belangrijke richtpunten in het langetermijnbeeld liggen bij 470 en 495.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,68 op AEX 10,1 5,47 5,49 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 444,56 op AEX 5,0 11,09 11,11 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 607,08 op AEX 10,1 5,45 5,47 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,2 10,75 10,76 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 11 november 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.