Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Nog geen structurele doorbraak door de 415,90

woensdag 12 november 2014

Nog geen structurele doorbraak door de 415,90

Ondanks de intraday-beweging door de zone 415,70 – 415,90 is de slag om deze weerstandszone nog niet geslecht. De AEX sloot hier uiteindelijk weer onder en ook andere indices bleven onder belangrijke weerstanden.

 

Twijfel in de markt

Met een intraday-top bij 417,40 werd de zone 415,70 – 415,90 intraday gebroken. Dit betekende verder ook dat de neerwaartse gap in deze zone werd gesloten en het eerder gevormde tweedaagse toppatroon (‘dark cloud cover’) weer werd opgeheven. Uiteindelijke sloot de AEX onder deze zone en was er dus nog geen sprake van een structurele opwaartse doorbraak. Ook was er sprake van twijfel in de markt. Dit komt tot uitdrukking in de gevormde ‘doji’ candlestick. Bij een dergelijk patroon liggen de opening- en slotkoers relatief dicht bij elkaar.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Te steile opgaande beweging vanaf de 366

Zolang de AEX niet structureel boven de zone 415,70 – 415,90 weet te blijven (slotkoers) blijft de kans op een verdere en langere consolidatiefase reeel. Als we kijken naar de opwaartse beweging vanaf de jaarbodem bij 366 is er sprake van een zeer steile opgaande beweging. Ook is er geen duidelijke opwaartse bodemlijn te herkennen door deze krachtige en steile beweging. Elke terugtest duurde vaak intraday of slechts een dag. Pas na de recente opwaartse doorbraak door de 409 is er al enige tijd de nodige consolidatie in de markt te zien. We houden er rekening mee dat deze consolidatie in de komende anderhalve week kan worden voortgezet zolang de genoemde weerstandszone niet structureel wordt gebroken.

 

Terug naar 409?

Als we verder kijken naar de bewegingen vanaf de eerste handelsdag van november dan zijn de contouren te herkennen van een stijgende wig. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodems sneller dan de toppen. Dit zijn over het algemeen neerwaarts gerichte patronen en de kans op een hertest van de 409 (dieptepunt wig) blijft dan ook realistisch in de komende anderhalve week. Tot aan deze steun bij 409 zijn er geen noemenswaardige steunpunten te noemen. Bij de 409 liggen de voormalige dubbele jaartop die de bovenkant van de AEX markeerde in de eerste vijf maanden van dit jaar, maar ook het 50-daags gemiddelde.

 

Jaartop verder verhogen in laatste weken van dit jaar?

De opgaande trend in het kortetermijnbeeld is net als in het langetermijnbeeld echter zeer krachtig. We verwachten dan ook dat een eventuele terugtest naar de 409 tijdelijk is en slechts dient om de koopdruk te verminderen en voor de vorming van mogelijk de 1e hogere bodem in het zeerkortetermijnbeeld. Onder de 409 liggen nog steunpunten bij 406,20 en de zone 403,50 – 404. Maar een dergelijke terugval lijkt momenteel een stap te ver. Ook andere indices weten belangrijke weerstanden in het zeerkortetermijnbeeld niet te doorbreken en ook hier was de stijging in de afgelopen weken (te) fors. Zodra de AEX echter boven de 415,90 sluit, staat de weg open voor een hertest en mogelijke doorbraak van de jaartop bij 425,80 in de komende weken. Enige onderliggende weerstand is dan nog te vinden in de zone 422 – 423.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 vonden er meerdere correcties plaats en lijkt een belangrijke langetermijnbodem te zijn gevormd bij 366. Voor het komende jaar houden we opnieuw rekening met meerdere correcties maar ook een beweging tot ruim boven de 450 punten. Belangrijke richtpunten in het langetermijnbeeld liggen bij 470 en 495.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 505,91 op AEX 9,9 5,63 5,65 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,14 11,16 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 602,0 op AEX 10,3 5,43 5,44 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,49 12,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 12 november 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.