Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX: Consolidatiefase intact

vrijdag 14 november 2014

Consolidatiefase intact

Opnieuw stootte de AEX zijn hoofd aan de weerstandszone 415,70 – 415,90 en viel weer terug richting de onderkant van de huidige smalle consolidatiefase. Pas boven deze zone start de volgende opgaande fase

 

Krachtige weerstand in zone 415,70 – 415,90

Van de afgelopen 5 handelsdagen bleek de zone 415,70 – 415,90 vier dagen te sterk voor de AEX. Alleen afgelopen dinsdag brak de AEX hier intraday boven. Die dag werd echter ook een ‘doji’ gevormd. Bij een dergelijk patroon liggen de openings- en slotkoers relatief dicht bij elkaar wat wijst op twijfel in de markt. Ook sloot hij weer onder de genoemde weerstandszone. Wel werd die dag de laatste neerwaartse gap van de 5e correctie gedicht en het eerdere toppatroon (‘dark cloud cover’) weer opgeheven.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Afkoeling koopdruk

De huidige consolidatie van ondertussen een week onder de zone 415,70 – 415,90 zorgt voor enige afkoeling in de koopdruk van de AEX. Wel verwachten we dat deze consolidatie slechts tijdelijk is en de AEX binnenkort de opgaande weg zal vervolgen richting de jaartop van 425,80. Hieronder liggen nog weerstanden bij 420 (voormalige jaartop) en de zone 422 – 423. In deze zone liggen de 1e lagere top van de voormalige 5e correctie van dit jaar en het 61,8%-Fibonacci-retracementniveau in het langetermijnbeeld. Dit Fibonacci-niveau is te berekenen tussen de top uit 2007 en de bodem van 2009. Een structurele doorbraak hierboven zou ook een sterk vervolgsignaal in het langetermijnbeeld betekenen. Deze doorbraak verwachten we binnenkort.

 

Krachtige kortetermijnmarkt

Als we kijken naar de huidige consolidatiefase dan is deze relatief smal. De bovenkant ligt net onder de 416 en de onderkant bij 409. Bij 409 ligt de voormalige dubbele jaartop van de 1e vijf maanden van dit jaar maar ook het 50-daags gemiddelde. Daaronder liggen verder nog steunniveaus bij 406,20 en de zone 403,50 – 404. In deze laatste zone ligt het 61,8%-Fibonacci-retracementniveau van de voormalige 5e correctie van dit jaar en het langzaam oplopende 200-daags gemiddelde. Toch achten we de kans op een test van deze zone beperkt tijdens de huidige consolidatiefase. We moeten alert blijven op bodempatronen en de start van de volgende opgaande beweging in de komende dagen/week.

 

Zone 450 – 462 als doel voor komende drie maanden

We achten de kans op een structurele doorbraak door de zone 415,70 – 415,90 in de komende anderhalve week groot waarna de AEX op weg kan naar zijn jaartop. Ook verwachten we dat deze jaartop nog dit jaar verder kan worden opgehoogd. Ons eind vorig jaar gestelde koersdoel voor 2014 (zone 450 – 470) lijkt niet meer haalbaar en voor het komende jaar houden we zelfs rekening met een verdere stijging tot belangrijke weerstanden bij 470 en 495. Voor de komende maanden (1e kwartaal van 2015) zou een beweging naar de zone 450 – 462 mogelijk moeten zijn. Bij 450 ligt een oude horizontale weerstand en 462 is het te berekenen 161,8%-Fibonacci-projectieniveau van de 5e correctie (berekent tussen de 425,80 en 366).

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 vonden er meerdere correcties plaats en lijkt een belangrijke langetermijnbodem te zijn gevormd bij 366. Voor het komende jaar houden we opnieuw rekening met meerdere correcties maar ook een beweging tot ruim boven de 450 punten. Belangrijke richtpunten in het langetermijnbeeld liggen bij 470 en 495.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 505,91 op AEX 9,9 5,73 5,75 +1,77 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,24 11,26 +0,90 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 602,0 op AEX 10,3 5,31 5,32 -2,21 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,37 12,38 -0,96 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 14 november 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.