Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Consolidatiefase intact

vrijdag 14 november 2014

Consolidatiefase intact

De AEX beweegt nog steeds binnen de grenzen van een smalle consolidatiefase en zocht gisteren opnieuw de onderkant op in de zone 408,50 – 409. De stijgende kortetermijntrend blijft krachtig.

 

Koopdruk verminderen

Na de krachtige opgaande beweging vanaf de jaarbodem bij 366 is de AEX aanbeland in een smalle consolidatiefase. Dit is een normaal verschijnsel om enerzijds de koopdruk iets te verminderen en anderzijds mogelijk de contouren van een stijgende kortetermijntrend duidelijk te maken. Door de steilheid van de opgaande beweging is er namelijk nog geen duidelijke stijgende kortetermijnbodemlijn te zien in de AEX over de afgelopen weken. De vraag is nu of de smalle consolidatiefase stand houdt of er een diepere terugtest zal plaatsvinden.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Steun bij zone 408,50 - 409

De onderkant van de huidige consolidatiefase is bij 408,50 – 409 te vinden. Hier liggen de dubbele jaartop over de 1e vijf maanden van dit jaar en het iets weggezakte 50-daags gemiddelde. Deze steunzone werd gisteren intraday precies getest. Mocht de AEX onder deze steunzone zakken dan ontstaat meer neerwaartse ruimte richting de steun bij 406,20 tot de belangrijke zone 403,50 – 404. In deze laatste zone liggen het 200-daags gemiddelde en het 61,8%-Fibonacci-retracementniveau van de voormalige 5e correctie van dit jaar. Maar ook in dat scenario zal het technische beeld van de stijgende kortetermijntrend niet veranderen. Er zal dan alleen een forsere terugval worden doorgemaakt die uiteindelijk moet leiden tot een duidelijke hogere kortetermijnbodem.

 

Belangrijke weerstand bij 415,90

In de afgelopen week stootte de AEX geregeld zijn hoofd tegen de weerstand van 415,70 – 415,90. Dit is de laatste belangrijke weerstand tot aan de jaartop van 425,80. In deze zone lagen de laatste openstaande neerwaartse gap en de vaak geteste neklijn van een eerder afgerond hoofd-schoudertoppatroon. Begin deze week brak de AEX intraday door deze zone en vormde een topje bij 417,40. Hiermee werd de gap gesloten en ook een eerder gevormd toppatroon, een ‘dark cloud cover’, opgeheven. De AEX sloot uiteindelijk wel weer onder de 415,90 en vormde die dag een ‘doji’. Bij een dergelijk patroon ligt de slotkoers bijna gelijk aan de openingskoers, wat wijst op twijfel in de markt,

 

Wordt de jaartop dit jaar nog verhoogd?

Zolang de AEX boven de 408,50 – 409 weet te blijven, is de kans groot dat hij in de komende dagen de opwaartse druk naar de 415,90 weer zal opvoeren. Onder de 408,50 – 409 ontstaat meer neerwaartse ruimte voor de vorming van een normale terugtest. Verder gaan we er vanuit dat de AEX binnenkort de 415,90-weerstand zal doorbreken en verder kan oplopen naar de jaartop van 425,80. Ook achten we de kans groot dat deze jaartop in de laatste weken van dit jaar verder kan worden opgehoogd. Onderliggende weerstand is nog te vinden bij een oude jaartop (420) en de zone 422 – 423. In deze zone ligt onder andere het 61,8%-Fibonacci-retracementniveau in het langetermijnbeeld, berekent tussen de top uit 2007 en de bodem van 2009.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 vonden er meerdere correcties plaats en lijkt een belangrijke langetermijnbodem te zijn gevormd bij 366. Voor het komende jaar houden we opnieuw rekening met meerdere correcties maar ook een beweging tot ruim boven de 450 punten. Belangrijke richtpunten in het langetermijnbeeld liggen bij 470 en 495.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 498,13 op AEX 10,0 5,52 5,54 -3,66 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 442,1 op AEX 5,0 11,12 11,14 -1,85 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 607,04 op AEX 9,7 5,65 5,67 +3,66 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,0 10,95 10,96 +1,86 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 14 november 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.