Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Druk op steunzone

maandag 17 november 2014

Druk op steunzone

Hoelang zal de AEX nog binnen de huidige smalle consolidatiefase van ongeveer 7 punten breed weten te blijven? De druk op de onderkant van deze tijdelijke handelsfase nam eind vorige week toe

 

Consolidatiefase is eerste hapering

De huidige kortetermijntrend is zeer krachtig. Door de steile opgaande beweging vanaf de 366-bodem is er echter geen duidelijke stijgende bodemlijn ontstaan. Een forsere terugtest zou hiervoor kunnen zorgen, of een verdere consolidatie in de tijd. Elke terugtest bleef tot op heden zeer beperkt in punten en duurde geregeld slechts intraday. De huidige consolidatiefase van de afgelopen anderhalve week zorgt voor de eerste hapering in het stijgende kortetermijnbeeld en zou dus voor een duidelijke hogere kortetermijnbodem kunnen zorgen.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

 

Bovenkant consolidatie bij 415,90

De buitengrenzen van deze smalle consolidatiefase liggen bij de zone 408,50 – 409 en bij 415,90. De bovenkant ligt momenteel gelijk aan een eerdere neklijn van een hoofd-schoudertoppatroon dat voorafgaand aan de 5e correctie van dit jaar werd gevormd. De laatste neerwaartse gap van de voormalige 5e correctie van dit jaar tussen 415,70 – 415,90 en het gevormde toppatroon (‘dark cloud cover’) werden recent al opgeheven of gesloten. Wel werd die bewuste dag een intraday-top gevormd bij 417,40 en die dag werd afgesloten met de vorming van een doji-candlestick. Dit zijn twijfeldagen waarbij het slot nagenoeg gelijk ligt aan de openingskoers.

 

Komt er nog een diepere terugtest naar 404?

De onderkant van deze smalle consolidatiefase ligt bij 408,50 – 409. In deze zone liggen de voormalige dubbele top van de eerste 5 maanden van dit jaar maar ook het 50-daags gemiddelde. Deze steunzone werd eind vorige week al enkele keren onder druk gezet. Afgelopen vrijdag werd daarbij nog wel een hammer gevormd. Een slotkoers hieronder zorgt echter wel voor de start van een forsere terugtest binnen de huidige stijgende kortetermijntrend. In dat scenario zou een verdere terugval mogelijk zijn naar de zone 403,50 – 404. Hier liggen het 61,8%-Fibonacci-retracementniveau van de voormalige 5e correctie en het 200-daags gemiddelde. Een terugtest naar een dergelijk niveau zou zorgen voor een 1e duidelijke hogere kortetermijnbodem en technisch gezien geen verzwakking betekenen.

 

Wordt de jaartop dit jaar nog verhoogd?

Een terugtest naar niveaus onder de 408,50 – 409 is zeker nog steeds realistisch en zou voor een duidelijke hogere kortetermijnbodem kunnen zorgen. Voor de komende weken verwachten we echter nog steeds dat de opwaarts druk verder zal toenemen en de AEX opwaarts afscheid neemt van de weerstand bij 415,90. Ruimte in de laatste weken van dit jaar is er naar de jaartop bij 425,80, met nog onderliggende weerstand bij 417,40, 420 en de zone 422 – 423. Een verdere ophoging van de jaartop zou ons ook niet verbazen. Voor het eerste kwartaal van 2015 houden we rekening met de voortzetting van deze stijgende kortetermijntrend naar de zone 450 – 462. Hier ligt een oude horizontale weerstand maar ook het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau van de 5e correctie van dit jaar.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 vonden er meerdere correcties plaats en lijkt een belangrijke langetermijnbodem te zijn gevormd bij 366. Voor het komende jaar houden we opnieuw rekening met meerdere correcties maar ook een beweging tot ruim boven de 450 punten. Belangrijke richtpunten in het langetermijnbeeld liggen bij 470 en 495.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,68 op AEX 10,1 5,47 5,49 -2,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 444,56 op AEX 5,0 11,09 11,11 -1,42 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 607,08 op AEX 10,1 5,45 5,47 +2,82 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,2 10,75 10,76 +1,41 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 17 november 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.