Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Onderkant consolidatiefase met succes getest

dinsdag 18 november 2014

Onderkant consolidatiefase met succes getest

De onderkant van de smalle consolidatiefase werd gisteren voor de derde keer in drie dagen tijd met succes getest waardoor deze consolidatiefase intact is gebleven. De opwaartse druk kan weer verder toenemen.

 

Het belang van de 409-steun

Voor de derde achtereenvolgende handelsdag werd de onderkant van de consolidatiefase getest. De AEX vormde gisteren een intraday-dieptepunt bij 408,60. De onderkant van deze fase ligt bij de zone 408 – 409. Bij 409 ligt de voormalige dubbele jaartop van de 1e vijf maanden van dit jaar. Dit niveau heeft in het afgelopen jaar meerdere keren voor steun of weerstand gezorgd. Voor de start van deze consolidatiefase rondde de AEX nog een technisch perfecte terugtest af van 409 naar 403,50 (61,8%-Fibonacci-retracementniveau van de 5e correctie).

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Neerwaartse ruimte beperkt

De steunzone van deze consolidatiefase kent een ondergrens bij 408. Dit is het 50-daags gemiddelde. Een slotbeweging hieronder zorgt voor een verheviging van deze consolidatie/terugtest. Het neerwaarts potentieel zou in dat scenario echter beperkt blijven. Belangrijke onderliggende steunniveaus zijn namelijk te vinden bij het 200-daags gemiddelde van 405 en het eerder genoemde Fibonacci-niveau van 403,50. Deze consolidatiefase is de eerste duidelijke hapering in de stijgende kortetermijntrend die startte bij het dieptepunt van de 5e correctie van dit jaar van 366 (medio oktober). Elke eerdere terugtest duurde over het algemeen slechts een deel van de handelsdag (intraday). Deze hapering zorgt er wel voor dat mogelijk een eerste duidelijke hogere kortetermijnbodem kan worden gevormd om de contouren van een duidelijke stijgende bodemlijn te vormen.

 

Afronding consolidatie boven de 415,90

De bovenkant van de huidige consolidatiefase ligt bij 415,90. Hier ligt de voormalige neklijn van een afgerond hoofd-schoudertoppatroon. Dit toppatroon was destijds het startpunt van de forse 5e correctie van dit jaar. In de afgelopen week brak de AEX hier intraday al boven en vormde een topje bij 417,40. Dit was echter geen structurele doorbraak en uiteindelijk werd een doji gevormd. Dit zijn twijfeldagen waarbij de slotkoers nagenoeg gelijk ligt aan de openingskoers. Een duidelijk slotkoers boven de 415,90 zorgt voor de start van de volgende fase in de stijgende kortetermijntrend en voor de beëindiging van de huidige consolidatiefase. Deze opwaartse doorbraak verwachten we op zeer korte termijn.

 

Doel komende maanden 450 - 462

In de afgelopen drie handelsdagen werd overigens bij de 409 drie bodempatronen gevormd. Twee ‘hammers’ en gisteren werd een ‘bullish engulfing’ afgerond. Deze steun wordt dus steeds krachtiger en de opwaartse druk richting de 415,90 kan weer verder worden opgevoerd. In de komende week verwachten we een opwaartse doorbraak waarna de AEX verder kan oplopen naar de jaartop van 425,80 en hoger. We verwachten dat de huidige opgaande kortetermijnbeweging in de eerste maanden van 2015 verder kan worden voorgezet naar de zone 450 – 462. Bij 450 ligt een oude horizontale weerstand en bij 462 is het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau van de 5e correctie van dit jaar te vinden.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 vonden er meerdere correcties plaats en lijkt een belangrijke langetermijnbodem te zijn gevormd bij 366. Voor het komende jaar houden we opnieuw rekening met meerdere correcties maar ook een beweging tot ruim boven de 450 punten. Belangrijke richtpunten in het langetermijnbeeld liggen bij 470 en 495.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 499,39 op AEX 10,1 5,42 5,44 -3,21 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 444,56 op AEX 5,0 10,91 10,93 -1,62 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 607,08 op AEX 9,9 5,61 5,63 +2,93 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,1 10,91 10,92 +1,49 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 18 november 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.