Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: Xetra DAX

dinsdag 18 november 2014

Xetra DAX

Tijdens de september/oktober correctie viel de DAX ruim 1.500 punten terug van 9.891 naar een niveau van 8.355. Deze correctie was te zien als terugtest richting de voormalige top en voormalige all-time high uit 2007 van 8.150. Een klassieke terugtest die uiteindelijk werd afgerond met een opwaartse beweging door zowel de dalende toppenlijn van deze correctiefase als een beweging boven de neklijn van een groot hoofd-schoudertoppatroon. Vanaf de oktoberbodem van 8.355 was de DAX recentelijk alweer opgelopen naar een niveau van 9.467. Hij testte hiermee alweer bijna het 200-daags gemiddelde dat bij 9.503 is te vinden. Ook werd het laatste Fibonacci-retracementniveau (61,8%) van de voormalige correctie alweer gebroken. Dit betekent dat voor de komende maanden de weg openstaat voor een hertest van de jaartoppen bij de zone 10.030 – 10.050. De kans is aanwezig dat de DAX dit jaar nog een poging onderneemt om deze zone te testen, maar begin volgend jaar houden we zowiezo rekening met een test en mogelijke ophoging van deze jaartoppen. Na de vorming van een topje bij 9.467 bevindt de DAX zich nu in terugtestfase. Tijdens deze fase viel de DAX ongeveer 300 punten terug (ruim 3%). Hij testte daarbij in de afgelopen week geregeld de belangrijke steunzone van 9.140 – 9.170. In de afgelopen handelsdagen werd hier een hammer bodempatroon gevormd die gisteren werd opgevolgd met een bullish engulfing. De kans is dan ook groot dat in de genoemde steunzone een eerste duidelijke hogere kortetermijnbodem is gevormd. Onder de 9.140 ontstaat nog ruimte naar de steun van 8.950 – 8.900, maar deze kans achten we beperkt. Voor de komende dagen achten we een verdere stijging naar de 9.467 – 9.503 realistisch. De verwachte doorbraak binnenkort door deze weerstandszone zet de weg voor de laatste weken van dit jaar open naar de zone 9.800 – 9.891.

 

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 10922,17 op DAX 9,9 12,29 12,30 -4,28 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9713,9 op DAX 5,0 24,37 24,38 -2,21 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 13277,6 op DAX 10,0 12,06 12,07 +4,59 % Koop Sprinter
Sprinter Short 13910,0 op DAX 5,4 22,30 22,31 +2,43 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 18 november 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.