Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: De weg geopend naar de jaartop

woensdag 19 november 2014

De weg geopend naar de jaartop

Na de afronding gisteren van de consolidatiefase staat de weg nu open voor een hertest en mogelijke ophoging van de jaartop. Wel moeten we in de komende tijd alert zijn op topvormingsignalen.

 

Afronding consolidatiefase

De afgelopen anderhalve week bevond de AEX zich in een smalle handelsfase, een consolidatiefase van ongeveer 7 punten breed. Deze fase ontstond na de opwaartse doorbraak door de 409 en de succesvolle test van de 415,90. Bij dit laatste niveau was de neklijn te vinden van een voormalig en afgerond hoofd-schoudertoppatroon dat het startpunt was van de 5e correctie van dit jaar. Met de slotbeweging boven de 415,90 van gisteren werd de consolidatiefase afgerond en de top vanaf de 366 verder opgehoogd naar een niveau van 417,80.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Omkeerpatronen na test 409-steun

In de afgelopen handelsdagen werd de onderkant bij 409 driemaal getest. Ook werden hierbij twee ‘hammers’ en een ‘bullish engulfing’ gevormd. Hiermee werd de steunzone rond 409 ook steeds krachtiger. Het betrof de zone 408 – 409. Bij 408 is het 50-daags gemiddelde te vinden en bij 409 een vaak geteste horizontale steun. Dit was in de 1e vijf maanden van dit jaar zelfs de dubbele top in de AEX. Er was echter een doorbraak nodig door de 415,90 om deze consolidatiefase te beëindigen. Deze weerstand werd in de afgelopen anderhalve week ook meermaals getest. De doorbraak en het slot hierboven van gisteren betekende het einde van de consolidatiefase in de AEX.

 

Forsere terugval binnenkort reëel

Doordat deze consolidatiefase zeer beperkt bleef in punten, heeft hij uiteindelijk niet het gewenste effect gehad van de vorming van een duidelijke hogere kortetermijnbodem die ervoor zorgt dat er een minder steil stijgende bodemlijn ontstond. Voor de komende weken houden we echter rekening met een verdere ophoging van de toppen in het zeerkortetermijnbeeld voordat een forsere terugval zal starten. Ook de technische indicatoren naderen eerdere toppen, maar hebben nog wel enige stijgingsruimte. In de AEX zelf liggen nog weerstanden bij 420 (voormalige jaartop) en de zone 422 – 423. Hier liggen de 1e lagere top van de 5e correctie van dit jaar en het 61,8%-Fibonacci-retracementniveau in het langeretermijnbeeld. Dit niveau is te berekenen tussen de top uit 2007 en de bodem van 2009. Destijds viel de AEX ruim 350 punten terug.

 

Doelzone komende maanden blijft 450 - 462

Het belangrijkste doel voor de komende weken ligt echter bij de jaartop van 425,80. De vraag is of dit niveau precies behaald zal worden in de komende weken en mogelijk zelfs nog worden opgehoogd. Deze kans achten we zeker realistisch in de laatste weken van dit jaar voordat een forsere terugtest zal plaatsvinden. Voor de komende maanden houden we rekening met een verdere stijging naar de zone 450 – 462. Hier liggen een oude voormalige top en het 161,8% Fibonacci-projectieniveau van de 5e correctie van dit jaar. De weg naar deze zone zal naar onze mening nog wel minimaal met 1 forsere terugtest plaatsvinden. In het kortetermijnbeeld is voor de komende dagen het eerste steunpunt nu bij de zone 415,70 – 415,90 te vinden.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 vonden er meerdere correcties plaats en lijkt een belangrijke langetermijnbodem te zijn gevormd bij 366. Voor het komende jaar houden we opnieuw rekening met meerdere correcties maar ook een beweging tot ruim boven de 450 punten. Belangrijke richtpunten in het langetermijnbeeld liggen bij 470 en 495.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,68 op AEX 10,1 5,47 5,49 -2,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 444,56 op AEX 5,0 11,09 11,11 -1,42 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 607,08 op AEX 10,1 5,45 5,47 +2,82 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,2 10,75 10,76 +1,41 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 19 november 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.