Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Wolters Kluwer Analyse

vrijdag 21 augustus 2015

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000395903 EUR 15.3 2.62 Ja Long Duurzame consumentengoederen

De vooruitzichten die het management van Wolters Kluwer afgeeft voor 2015 zijn iets meer ambitieus dan normaal. Het concern verwacht een winstgroei van richting de 5% en een lage vrije kasstroom. Wij zijn sinds de laatste jaarcijfers positiever geworden over de vooruitzichten van Wolters Kluwer.

Toonaangevend in informatiediensten

Wolters Kluwer is een uitgeverij en wereldwijd toonaangevend in het aanbieden van informatiediensten. De onderneming biedt producten en diensten aan voor professionals in de gezondheidszorg, fiscale dienstverlening, accountancy, zakelijke dienstverlening, financiële sector, juridische sector, en voor specialisten op gebied van wet- en regelgeving. Het concern behaalde in 2014 €3,66 mld. aan omzet.

Niet onze favoriet in de sector

De laatste jaren kampen uitgevers met een daling van de oplages en met een verschuiving van advertentiebestedingen richting internet. Dit zorgt voor minder opbrengsten uit advertenties in gedrukte media. De gedrukte media verliezen terrein aan internet en het punt waarop internet het grootste advertentiemedium wordt nadert snel. Voor Wolters Kluwer geldt dat meer dan 40% van de omzet uit Europa komt. Het bedrijf heeft last van de instabiele economische situatie in dit werelddeel. Van alle uitgevers die wij volgen verwachten we dan ook dat Wolter Kluwer de komende jaren de laagste groeicijfers zal laten zien. Een verandering zou kunnen komen wanneer de aanhoudende geruchten rond een fusie met concurrent Reed Elsevier ooit waarheid zou worden. Aangezien Wolters Kluwer en Reed Elsevier veel overlappende werkterreinen hebben, zou het samengaan veel synergie (en dus kostenvoordelen) kunnen opleveren.

Wolters Kluwer boekt prima omzetcijfers dankzij wisselkoersen

Wolters Kluwer heeft in het tweede kwartaal van 2015 conform de verwachtingen van analisten een hogere autonome omzetgroei geboekt en herhaalde de outlook voor heel 2015. Dit meldde de uitgever 29 juli. De omzet van Wolters Kluwer steeg in de eerste zes maanden van 2015 bij gelijkblijvende wisselkoersen met 3%. Autonoom nam de omzet met 2% toe tot 2.01 mld., in lijn met de analistenverwachting. Verder gaf de uitgever aan dat de aangepaste operationele winst tegen constante wisselkoersen met 5% was gestegen naar tot €391 mln. De nettowinst daalde van €200 mln. naar €162 mln. De vrije kasstroom bij gelijkblijvende wisselkoersen was met €170 mln. stabiel en de nettoschuld daalde met 7% op jaarbasis naar €2 mld. Wolters Kluwer herhaalde de outlook die het bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal medio mei afgaf. De uitgever mikt voor heel 2015 op een marge op het bedrijfsresultaat (EBITA) van 21,0 tot 21,5% en een stijging van de aangepaste winst per aandeel van zo'n 5% tegen constante wisselkoersen.

Waardering lager dan die van de concurrent

De waardering van Wolters Kluwer is niet hoog. Met ongeveer 19 keer de winst over 2015 (bij een koers van 28) is het concern lager gewaardeerd dan de andere uitgevers op de masterlist.

Kansen

  • De aangescherpte focus op kernactiviteiten, de ruimte voor extra kostenbesparingen en de afslanking van Wolters Kluwer vergroten de kans op overname door sectorgenoten.
  • De blootstelling aan de dollar bedraagt nu ongeveer 52%. De volatiliteit van deze munt kan de resultaten van de uitgever sterk beïnvloeden. Op dit moment natuurlijk positief.

Risico's

  • Wolters Kluwer blijft zelfs nu op overnamepad, met het risico dat het bedrijf een te hoge prijs betaalt voor acquisities.
  • Het concern heeft weinig groeipotentieel. Er is de laatste 5 jaar vrijwel geen zelfstandige omzetgroei geweest. De bescheiden groei die wel werd gerealiseerd, dankte Wolters Kluwer aan acquisities

Technische Analyse

Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 24 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 33.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 58,1 op Wolters Kluwer 8,8 7,15 7,35 +0,28 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 50,6 op Wolters Kluwer 4,4 14,68 14,88 +0,07 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Wolters Kluwer bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.