Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Aziatische beurzen positief gestemd

woensdag 21 oktober 2015

Door Friso Rengers, Investment Manager

 

Goedemorgen!

 

De komende drie dagen neem ik het Dagbericht over van Simon. De Amerikaanse aandelenbeurzen bewogen nauwelijks gister (S&P 500 Index: -0,1%). Alleen de Nasdaq, de index van de door technologieaandelen gedomineerde beeldschermbeurs, verloor iets meer (-0,5%) omdat biotechnologieaandelen opnieuw onder druk kwamen. Het gebrek aan richting in de VS kwam doordat de derdekwartaalresultaten het sentiment geen richting geven: 75% van de bedrijven die tot nu toe rapporteerden, boekten meer winst dan verwacht maar slechts 45% boekte meer omzet. Winstgroei is natuurlijk belangrijk maar het beleggerssentiment heeft vooral omzetgroei nodig omdat dat duidt op een snel groeiende economie. IBM, Harley Davidson en Yahoo stelden zwaar teleur. Daartegenover stonden net zoveel bedrijven met positieve winstontwikkelingen, vooral bij Verizon en United Technologies. Verizon is een aandeel dat in onze beleggingsstrategie Inkomen Select zit.

 

Aziatische beurzen positief gestemd

Het belangrijkste macronieuws kwam uit Japan waar de handelscijfers tegenvielen. De export in september steeg maar +0.6% terwijl +3.8% was verwacht. Japanse aandelenindices stegen wel, maar dit heeft vooral te maken met het pro-aandelenbeleid van de Japanse premier Shinzo Abe en het feit dat de verwachting zich verspreidt dat de centrale bank van Japan meer groeimaatregelen zal aankondigen. Overige Aziatische beurzen staan ook in de plus. Er waren geen grote bewegingen in de valutakoersen of op de obligatiemarkten.

 

Europese obligaties en aandelen doen stapje terug

In Europa kwam een onderzoeksrapport uit dat erop duidt dat de kredietverlening in de eurozone wat aan het versoepelen is - wellicht dankzij het monetaire-stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De bestuurders van de ECB vergaderen vandaag en morgen in Malta maar het is nog even afwachten of en wanneer er nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Dat zou best wel eens december kunnen worden. De obligatierentes in de eurozone liepen ondertussen wel zo'n 5 basispunten op. Dat betekent dat de obligatiekoersen een stapje terug deden. Datzelfde gold voor Europese aandelen.

 

Chinese deelneming in kerncentrale VK

Ander nieuws: neemt China een aandelenbelang in een kernenergiecentrale in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Ja, u leest het goed. Het gaat natuurlijk niet om geld verdienen maar om kennis en ervaring opdoen want China zet de komende jaren sterk in op de overgang van kolengestookte naar kerncentrales. Verder uit China: fastfoodconcern YUM! Brands, bekend van KFC en Pizza Hut, gaat zijn Chinese operaties (goed voor de helft van de omzet) afsplitsen van de rest. Dat onderstreept weer eens dat China een economische gigant is en een wereld op zichzelf.

 

Iedereen kan tegenwoordig een Ferrari kopen!

Wist u dat? Chrysler-Fiat, vrijwel volledig eigenaar, brengt een stukje van zijn belang in het luxe sport- en raceautomerk Ferrari naar de beurs. Dat zal op den duur wel gaan betekenen dat Ferrari een echte business moet gaan worden en minder een prestigeobject.

 

Agenda van vandaag

Weinig macroberichten vandaag: Vanuit de Eurozone zullen er data over Industriële productie, overheidsschuld/BNP ratio's en producentenprijzen gepubliceerd worden. En meer bedrijfscijfers.

 

Fijne dag!

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Friso Rengers, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 21 oktober 2015, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.