Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Positief sentiment breidt zich uit

vrijdag 23 oktober 2015

Door Friso Rengers, Investment Manager

 

Een goede vrijdagmorgen alweer!

 

President Mario Draghi van de Europese Centrale Bank gaf gister in zijn toespraak beleggers alles wat hij kon geven. Het huidige inkoopprogramma van gemiddeld 60 miljard euro per maand tot september 2016 kan worden verlengd, de monetaire stimulering kon ook worden opgevoerd - dit wordt 3 december bekendgemaakt - en een verdere verlaging van de depositorente (nu -0,2%). Dat is het tarief dat banken moeten betalen als ze geld willen stallen bij de ECB en staat ter discussie. De euro daalde 2% tegenover de Amerikaanse dollar en Europese aandelen stegen ongeveer 2%. We hebben wel vaker gezien dat valuta’s en aandelen uit dezelfde landen (zones) tegengesteld bewegen. Voor beleggers die rekenen in dollars, is er daardoor gisteren weinig veranderd in de waarde van hun Europese aandelenportefeuille.

 

Positief sentiment breidt zich uit

Het feit dat Europese aandelen stegen en dat ook in de eurozone zonder schroom monetair beleid fors ingezet wordt, stemde ook Amerikaanse beleggers positief. Het sentiment in de VS werd verder aangesterkt doordat Amazon, ‘s werelds grootste online retailer, als verrassing winst rapporteerde. Het bedrijf voert een zodanig groei- en investeringsbeleid dat weinig van de onderliggende winst direct zichtbaar wordt. Zo wordt minder winstbelasting betaald. Af en toe laat Amazon zien dat het wel degelijk winstgevend is, zoals dit kwartaal. Althans zo interpreteer ik de berichten van gisteren. Naast Amazon verraste ook Alphabet (voorheen Google genaamd) met een klapper van een winst en de verrassende aankondiging van een aandelenterugkoopprogramma. De goede winsten van deze toekomstgerichte bedrijven waren voldoende om het sentiment te laten doorslaan naar positief, ondanks dat andere bedrijven, waaronder Microsoft, wat meer moeite hebben de winst te laten groeien. En tot slot werd het positieve sentiment rond aandelen ook opgepakt op de beurzen van Azië waardoor aandelen wereldwijd gezien mooie stijgingen lieten zien. Verder positief nieuws in Azië was dat de economische groei in Zuid-Korea op een 5-jarig hoogtepunt staat. En de Chinese huizenprijzen stegen.

 

Agenda van vandaag

Vandaag opnieuw kwartaalresultaten van bedrijven en wat macronieuws betreft, zijn het vooral de inkoopmanagersindices in Europa en de VS die in de belangstelling zullen staan en in de financiële media besproken zullen worden. Hoe gaan we vandaag sluiten? De beurs voorspellen is een hachelijke zaak (Amerikanen zeggen: ‘a losers game’) maar we kunnen wel een scenario schetsen: er wordt winst genomen en beleggers gaan met een mooie week op zak het weekend in. Voor het verdere koersverloop de komende tijd zal het er niet veel toe doen.

 

Goed weekend vast,      

 

Friso

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Friso Rengers, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 23 oktober 2015, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.