Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Obligatiekoersen stijgen

woensdag 28 oktober 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Het wachten is op berichten van de centrale banken. Vanavond zal die van de Verenigde Staten, de ‘Fed’, na twee dagen vergaderen het nieuwe rentebesluit bekend maken. Er is geen aansluitende persconferentie gepland. Zoals we gisteren al schreven, verwachten we vanavond geen renteverhoging.

 

Kredietverstrekking aan bedrijven in eurozone valt iets tegen

Net als maandag deden de koersen ook gisteren een stapje terug en namen beleggers wat winst. Het sentiment op de Europese beurzen werd bij de opening al iets gedrukt door de over het algemeen lagere slotstanden in Azië en lagere koersen van de ‘futures’ (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices. Rond 10 uur kwamen er berichten over de kredietverstrekking in de eurozone naar buiten. Deze vielen iets tegen. De kredietverstrekking aan bedrijven in de eurozone is in september slechts met 0,1% toegenomen in vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden. In augustus bedroeg de toename nog 0,4%. De kredietverlening aan huishoudens bleef met een groei van 1,2% wel mooi op peil. Een lage rente, een groot consumentenvertrouwen en een aantrekkende huizenmarkt ondersteunen de hypotheekmarkt.

 

Obligatiekoersen stijgen: beleggers houden rekening met meer stimulering ECB

Tegelijkertijd werden er cijfers over de groei van de geldhoeveelheid gepubliceerd. Voor de liefhebbers: de ‘M3’ en ‘M1’ (methodes om de geldgroei te berekenen). Deze duiden op een lichte verbetering van de kredietomstandigheden in de eurozone. Of zoals collega Teunis Brosens van het ING Economisch Bureau het treffend omschreef: de cijfers over de geldgroei in de eurozone zijn geen reden voor de ECB om in december meer stimulering aan te kondigen. Toch zag de obligatiemarkt het gisteren anders. Over een breed front daalden de rentes op staatsobligaties van landen uit de eurozone. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 6 basispunten naar 0,44%. Obligatiebeleggers houden in toenemende mate rekening met extra stimuleringsmaatregelen door de Europese Centrale Bank (ECB). De Stoxx Europe 600 Index daalde voor de tweede dag op rij en leverde iets meer dan 1% in. Vooral de aandelenkoersen van bedrijven uit de sectoren energie en basismaterialen lagen onder druk door wederom dalende grondstoffenprijzen.

 

Ook in VS lagere aandelenkoersen

Aan de andere kant van de oceaan was het beurssentiment al niet veel beter. Tegenvallende cijfers over de orders voor duurzame goederen en een lager dan verwachte consumentenvertrouwens-index (97,6 versus 102,9 verwacht) drukten de stemming. De orders voor duurzame goederen in de VS namen in september met 1,2% af in vergelijking met de maand ervoor. De afname was iets kleiner dan verwacht (-1,5%) maar het cijfer over de vorige maand werd aangepast van -2% naar -3%. De huizenprijzen stegen in augustus met 4,68% op jaarbasis. Dat was iets minder dan verwacht (+4,8%) maar duidt nog steeds op een sterke huizenmarkt. De S&P 500 Index daalde met 0,3% naar 2065 punten. Het wachten is op nieuws van de Fed vanavond om 19 uur.

 

Verdeeld beeld Aziatische beurzen

Een blik op mijn Bloombergscherm met financieel nieuws geeft vanmorgen een verdeeld beeld op de Aziatische beurzen. De Japanse Nikkei Index staat op een winst van 0,7% maar de Chinese beurzen verliezen op dit moment tussen de 0,5% (Hang Seng Index in Hongkong) en 1,4% (beurs van Shenzhen, vasteland China). De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan een fractie hoger dan het slot van gisteren.

 

Agenda van vandaag

Vandaag is het een rustig dagje wat macronieuws betreft, met uitzondering van het rentebesluit van de Fed natuurlijk. Vanochtend krijgen we onder andere cijfers over de importprijzen in Duitsland en het consumentenvertrouwen in Frankrijk. Voordat we nieuws krijgen van de Fed om19 uur onze tijd, worden vanmiddag nog cijfers over de Amerikaanse hypotheekaanvragen gepubliceerd. Het kwartaalcijferseizoen gaat verder met cijfers van onder andere Statoil, Telenor, Linde, Lloyds, Heineken en Volkswagen in Europa. In de VS komen onder andere Occidental Petroleum, Valero en Amgen met kwartaalcijfers.

 

Fijne dag!

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 28 oktober 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.