Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Duitse inflatiecijfers iets hoger dan verwacht

vrijdag 30 oktober 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Vandaag alweer de laatste handelsdag van de maand. En als er vandaag geen gekke dingen gebeuren wordt het de beste maand voor Europese aandelen sinds 2009. De winst deze maand voor de Stoxx Europe tot en met gisteren bedroeg maar liefst 8%. De toegenomen kans op een renteverhoging door de Fed na het rentebesluit van woensdag leidde gisteren tot een pas op de plaats. Gedurende de dag schommelde de Stoxx 600 tussen een winst van 0,4% en een verlies van 0,6%. Een mix van mee- en tegenvallende kwartaalcijfers en de onzekerheid van een renteverhoging door de Fed in december bepaalde het sentiment. 

 

Duitse inflatiecijfers iets hoger dan verwacht

De kans dat de Fed in december de rente, voor het eerste sinds 2006, gaat verhogen wordt door de markt nu geprijsd op 48%. Vorige week was dat nog 32%. Uiteindelijk sloot de breed samengestelde Europese aandelenindex gisteren met een klein verlies van minder dan 0,1%. Duitse  inflatiecijfers over oktober kwamen iets hoger uit dan verwacht. Deze kwam volgens Europese maatstaven uit op 0% in vergelijking met de maand ervoor. Er werd gerekend op een lichte daling van 0,1%. Op jaarbasis was er een toename van 0,2%. Ook dat was iets hoger dan de 0% die werd verwacht. Op de aandelenmarkt werd nauwelijks gereageerd op de iets hogere inflatiecijfers maar op de obligatiemarkt daalden de koersen van staatsobligaties redelijk fors. De Duitse 10-jaarsrente liep met 9 basispunten op tot 0,53%. Door de toegenomen kans op een renteverhoging door de Fed in december en een iets hogere inflatie in de eurozone neemt de kans op extra stimulering door de ECB juist iets af. Zo is de redenering. Vandaag worden de inflatiecijfers van de eurozone gepubliceerd en kunnen we beter inschatten of de kans op meer stimulering door de ECB daadwerkelijk is afgenomen.

 

Amerikaanse groei weinig verrassend

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal met 1,5% gegroeid (kwartaal op kwartaal, geannualiseerd). Dit was iets minder dan de +1,6% die door analisten werd verwacht maar verraste ons niet. Over het tweede kwartaal bedroeg de groei nog 3,9%. Het groeicijfer werd behoorlijk negatief beïnvloed door afgenomen voorraden. Dit drukte de groei met 1,5%. We verwachten dat dit schommelende cijfer in het lopende kwartaal een veel minder negatieve of zelfs een positieve bijdrage aan de groei zal leveren. Wat ons tevreden stemt is dat de consumentenbestedingen goed op peil zijn gebleven. Deze stegen in het afgelopen kwartaal met 3,2%. Een aantrekkende arbeidsmarkt en huizenmarkt werkt positief door op het sentiment en de bestedingen van Amerikaanse consumenten. We verwachten dat deze ontwikkeling voorlopig doorzet en een positieve bijdrage blijft leveren aan de groei van de Amerikaanse economie.

 

Op Wall Street reageerden beleggers gisteren afwachtend op de toegenomen kans van een rentverhoging door de Fed en had men vooral oog voor de kwartaalcijfers van bedrijven. De S&P 500 sloot gisteren vrijwel onveranderd nadat deze een dag eerder nog op het hoogste niveau sloot sinds 18 augustus. In oktober is de index tot en met gisteren met bijna 9% gestegen, de beste maand in vier jaar. Op de obligatiemarkt steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente met 7 basispunten tot 2,17%, in reactie op het nieuws van de Fed een dag eerder. We zouden een rentverhoging in december toejuichen en beschouwen als een teken van krachtige economische groei.

 

Geen extra stimulering in Japan

De Bank of Japan heeft vanochtend bekendgemaakt dat het voorlopig niet extra gaat stimuleren en vasthoud aan het huidige programma. De meningen van analisten waren verdeeld maar over het algemeen werd er toch iets meer ingezet op wat extra stimulering. Bankgouverneur Kuroda gaf in een toelichting echter aan dat de economische groei en inflatieontwikkelingen op dit moment geen aanleiding geven om het bestaande opkoopprogramma uit te breiden. Toch vielen de Japanse inflatiecijfers van oktober die vanochtend werden gepubliceerd niet helemaal mee. De kerninflatie bedroeg slechts 0,9% (jaar op jaar), conform de verwachting, maar zal de speculatie over meer stimulering in de komende maanden levendig houden. Beleggers reageren toch nog redelijk enthousiast op het nieuws en zetten de Nikkei 0,8% hoger. De Chinese aandelenbeurzen schommelen tussen winst en verlies. De Hang Seng verliest 0,5% maar de beurs in Shanghai staat op een winstje van 0,14%.

 

De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment 0,3% hoger en duiden op een hogere opening van de koersen op Wall Street.

 

Agenda van vandaag

Zover is het echter nog niet want we krijgen eerst nog behoorlijk wat macro- en bedrijfscijfers. In Europa krijgen we onder andere Duitse winkelverkoopcijfers, Franse consumentenbestedingscijfers, Spaanse groeicijfers (Q3) en inflatiecijfers van de eurozone (verwachting 0%, jaar op jaar) en Italië. Uit de VS krijgen we onder andere cijfers over de inkomsten en bestedingen van huishoudens, inflatiecijfers, de inkoopmanagersindex van Chicago en de consumentenvertrouwensindex van de universiteit van Michigan. En dan gaat het kwartaalcijferseizoen natuurlijk ook nog verder met cijfers van onder andere Airbus, BNP Paribas, BG Group en Anheuser- Busch Inbev, Chevron, Abbvie, CVS en Exxon Mobil.

 

Alvast een heel goed weekend!    

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 30 oktober 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.