Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Stoxx 600 Index: oktober beste maand sinds juli 2009

maandag 2 november 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Nieuwe ronde nieuwe kansen. Na een uitstekende oktobermaand zijn we vandaag alweer begonnen aan de een na laatste maand van het jaar. Maar voordat we vooruit gaan kijken nog even een terugblik. Na een hogere opening vrijdagochtend leverden de meeste Europese beurzen al snel de winst weer in. In aanloop naar de opening van de handel op Wall Street liep het verlies nog iets verder op waarna de indices weer herstelden tegen het slot. De Stoxx Europe 600 Index schommelde gedurende de dag tussen een verlies van 0,7% en een winst van 0,3% en sloot met een verlies van iets minder dan 0,1%. De totale winst voor de Stoxx 600 Index de afgelopen maand bedroeg daarmee 8% (de beste maand sinds juli 2009) maar hij verloor afgelopen week 0,5%. Aandelen uit de automobielsector presteerden met een rendement van ruim 18% in oktober het beste van alle bedrijfssectoren en herstelden daarmee van het verlies in september ( -11,6%).

 

Valt inflatie sterk genoeg tegen voor meer maatregelen ECB?

Beleggers zijn in afwachting van nieuwe impulsen van onder andere centralebankiers. In de afgelopen week hebben noch de centrale bank van de VS (de ’Fed’) noch die van Japan (de Bank of Japan) nieuwe maatregelen aangekondigd terwijl in de week ervoor die van de eurozone (de Europese Centrale Bank, ECB) wel hintte op nieuwe stimuleringsmaatregelen. Gemengde kwartaalresultaten van Europese bedrijven lijken de aandelenmarkten te weerhouden van een verdere opmars. De gemiddelde inflatie in de eurozone bedroeg in oktober zoals verwacht 0% (jaar op jaar), en herstelde daarmee licht van de negatieve inflatie (deflatie) van 0,1% in de vorige maand. De kerninflatie, dus de inflatie exclusief de prijsstijging van energie en voedsel, steeg licht van 0,9% naar 1% op jaarbasis. Maar ook die is nog duidelijk onder de doelstelling van de ECB van tegen de 2%. Of dit genoeg is (of, beter geformuleerd: of deze inflatie juist te weinig is) om volgende maand extra maatregelen van ECB-voorzitter Mario Draghi te verwachten, is nog niet te zeggen. ‘Onderliggend’ (minder direct zichtbaar) is namelijk sprake van een aantal positieve ontwikkelingen zoals aantrekkende inflatie in de dienstensector (+1,3% op jaarbasis) en een licht herstel van de arbeidsmarkt in de eurozone.

 

EMD LC best presterende obligatiecategorie in oktober: +4,5%

Op de obligatiemarkt daalde de Duitse 10-jaarsrente met 1 basispunt naar 0,52%. In de maand oktober heeft de toonaangevende staatslening van de eurozone, de Duitse 10-jaarslening, een rendement opgeleverd van 0,7%, mede door de toegenomen speculatie over extra stimulering door de ECB. In de update van de Rentvisie die we een dezer dagen publiceren, kunt u lezen dat we verwachten dat de Duitse 10-jaarsrente voorlopig zal bewegen binnen een bandbreedte van 0,4% tot 1%. Een lagere rente en afnemende risico-opslagen in de rente (‘spreads’) van staatsobligaties uit de zuidelijke eurolanden hebben geleid tot 1,1% positief rendement in oktober voor onze benchmarkindex, de Citigroup Euro Government Bond Index. Hiermee is het rendement in 2015 tot nu toe verdubbeld tot 2,2%. Hoogrentende obligaties hebben het nog iets beter gedaan met een plus van 3%. Eersteklas bedrijfsobligaties (investment-grade credits) presteerden met een plus van 1,1% in oktober gelijk aan staatsobligaties uit de eurozone. Maar de best presterende categorie binnen obligaties waren obligaties uit opkomende markten in lokale valuta’s (emerging markets debt, local currencies, EMD LC) met +4,5%. EMD LC herstelde daarmee van de verliezen in de voorgaande maanden. Het herstel van een aantal valuta’s van opkomende markten droeg belangrijk bij aan dit herstel. EMD in harde valuta’s (HC) presteerde met een winst van 2,7% duidelijk minder.

 

Wall Street sluit beste maand sinds oktober 2011 lager dan donderdag

Dan nog even terug naar vrijdag waar op Wall Street de aandelenkoersen op de laatste dag van de maand ook iets onder druk kwamen door een paar tegenvallende kwartaalcijfers. De S&P 500 Index sloot met een verlies van 0,5% maar won deze maand wel 8,5%, de beste maand sinds oktober 2011. Vrijdag stegen aandelen uit de sectoren energie en basismaterialen nog wel iets verder en bouwden de winst over de afgelopen maand nog iets uit. De positieve maand volgt op de sterke verliezen in de voorgaande maanden. De gemiddelde winstdaling over het derde kwartaal van bedrijven uit de S&P 500 Index wordt door analisten nu ingeschat op 3,9%. Vorige week werd nog gerekend op een winstdaling van 6,1% maar meevallende cijfers van Chevron en Exxon Mobil hebben geleid tot iets minder negatieve verwachtingen. In oktober is volatiliteitsindex van de S&P 500, de VIX (ook wel angstgraadmeter genoemd) met maar liefst 39% gedaald, de sterkste daling ooit. Zorgen over China en de Fed zijn wat naar de achtergrond geschoven - zoals we ook hadden verwacht.

 

Gemengde macrocijfers uit VS

Cijfers over de inkomsten en de uitgaven van Amerikaanse huishoudens in september kwamen vrijdag iets lager uit dan verwacht (beide +0,1% tegenover +0,2% verwacht). Ook de index van het consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan, kwam met 90 punten lager uit dan verwacht (92,5). Een positieve verrassing kwam vanuit Chicago waar de inkoopmanagersindex in oktober onverwacht sterk steeg van 48,7 naar 56,2, het hoogste niveau sinds januari. Analisten hielden rekening met een herstel naar 49,5. Deze index beweegt nogal wispelturig, dus de cijfers van vrijdag wijzen niet meteen op een stevige opwaartse trend, zeker niet als de dollar nog sterker wordt, maar niettemin zijn de cijfers positief.

 

Chinese aandelenindices vanmorgen op verlies

In Azië reageren beleggers teleurgesteld op iets minder hoog dan verwachte Chinese inkoopmanagersindices. Gisteren kwam het officiële cijfer van de inkoopmanagersindex van de productiesector in oktober uit op 49,8 punten, even hoog als vorige maand. Er werd echter gerekend op een stijging naar 50 punten. De inkoopmanagersindex van de dienstensector daalde licht van 53,4 naar 53,1 punten: iets lager maar duidelijk boven de 50 punten, wat dus nog steeds wel wijst op groei. De inkoopmanagersindex zoals die door Markit en Caixin wordt bijgehouden voor de Chinese productiesector steeg in oktober van 47,2 naar 48,3 punten. Dat viel dus niet tegen maar toch staan de Chinese aandelenbeurzen vanmorgen op verlies. De Hang Seng China Enterprise Index van Chinese bedrijven die genoteerd staan aan de beurs van Hongkong staat op dit moment 0,9% lager en is op weg de langste verliesreeks sinds begin september te realiseren. In de afgelopen vijf dagen heeft de index 4% verloren. De index van de beurs van Shanghai doet het vanochtend iets minder slecht met een verlies van 0,7%. De Japanse Nikkei Index staat op dit moment 2% lager mede door winstwaarschuwingen van staalproducent Kobe Steel en bierbrouwer Kirin Holdings. Vorige maand steeg de Nikkei nog met 10%. De Japanse beurs is op dit moment gevoelig voor winstnemingen. En dat lijkt mij ook niet vreemd.

 

Agenda van vandaag

Naast de vele bedrijfscijfers verwachten we vandaag onder andere inkoopmanagersindices van Nederland, Spanje, Duitsland, Italië en de eurozone als geheel. Het betreft hier cijfers over de productiesector. Voor de eurozone wordt verwacht dat de inkoopmanagersindex in oktober is blijven steken op 52 punten, gelijk aan de vorige maand. Uit de VS verwachten we onder andere cijfers over de bouwuitgaven in september en inkoopmanagersindices van de productiesector. Een drukke dag dus wat de economische cijfers betreft, die aangevuld worden met kwartaalcijfers van onder andere Visa en Diamond Offshore in de VS en Commerzbank, PostNL, HSBC en Ryanair in Europa.

 

Fijne week!    

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 2 november 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.