Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Extra ECB-steun in december niet zeker

dinsdag 3 november 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

De stijging van de Europese aandelenindices in oktober kreeg op de eerste handelsdag van november een vervolg. In de meeste landen van de eurozone stegen de inkoopmanagersindices van de productiesector in oktober sterker dan verwacht. Alleen in Spanje kwam de index iets lager uit dan verwacht (51,3 versus 52) maar de stand boven de 50 punten wijst nog steeds op aantrekkende economische groei. Voor de eurozone als geheel kwam de index uit op 52,3 punten, iets hoger dan de eerder geschatte 52 punten waar men ook deze keer op rekende. In reactie op deze meevallende cijfers daalden de koersen van staatsobligaties van de eurolanden over een breed front. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 4 basispunten naar 0,56%.euro

 

Draghi in interview: extra ECB-steun in december niet zeker

Waarom de rente steeg? Indien de macro-economische cijfers uit de eurozone wat vaker beter zijn dan verwacht, nemen de kansen op extra stimuleringsmaatregelen door de Europese Centrale Bank (ECB) af. Hierdoor zwakt de vraag naar staatsobligaties iets af. Deze gedachte kreeg steun van uitlatingen van ECB-voorzitter Mario Draghi dit weekend, in een interview met een Italiaanse krant. Draghi stelde dat een aankondiging van meer stimuleringsmaatregelen door de ECB in december allerminst zeker is. In onze gisteren gepubliceerde update van onze Rentevisie kunt u onder andere lezen dat wij er vooralsnog wel van uitgaan dat de ECB in december meer stimulering zal aankondigen. 

 

Hogere aandelenkoersen in Frankfurt en Athene

De Stoxx Europe 600 Index steeg gisteren met 0,34%, mede door meevallende bedrijfsresultaten van onder andere Commerzbank (+6,6%) en positieve berichten van de Griekse regering over de steun aan de Griekse bankensector. De Duitse hoofdindex voor aandelen DAX steeg met bijna 1% en de beurs van Athene won ruim 3%. De euro sloot vrijwel onveranderd op 1,102 (EUR/USD).

 

VS: technologie-index vlakbij all-time high

Op Wall Street sloot de Nasdaq 100 Index op het hoogste niveau in 15 jaar. Hiermee is de hele daling van augustus en september meer dan goedgemaakt. Gisteren steeg deze sectorindex van Amerikaanse (bio)technologiebedrijven met 1,1% en sloot minder dan 1 punt onder de all-time high van 27 maart 2000. Sinds eind 2011 is deze index met 106% gestegen. Dit jaar staat de index op een winst van 11%. We zijn dan ook nog steeds tevreden met onze ‘overweging’ (ten opzichte van neutraal niveau) van de sector technologie in de vermogensverdeling van onze beleggingsstrategieën.  De S&P 500 Index sloot gisteren 1,2% hoger en is nog maar iets meer dan 1% verwijderd van de hoogste slotkoers van 2130 punten die op 21 mei van dit jaar werd bereikt. Het sentiment werd positief beïnvloed door de hogere slotkoersen in Europa en nieuws over fusies en overnames in de sector gezondheidszorg.

 

Stabiele ontwikkeling productiesectoren China, Europa en VS

De Amerikaanse inkoopmanagersindex van de productiesector daalde in oktober licht van 50,2 naar 50,1 punten en kwam daarmee iets hoger uit dan de verwachte 50 punten. Een vergelijkbare index die door onderzoeksbureau Markit wordt bijgehouden kwam uit op 54,1 punten, iets hoger dan de 54 punten van de vorige maand. Al met al wijzen de gisteren gepubliceerde inkoopmanagersindices op een positieve en stabiele ontwikkeling van de productiesector in zowel Europa en de VS terwijl die van China stabiliseert op een wat lager niveau.

 

Positief sentiment ook op meeste Aziatische beurzen

De Japanse beurzen zijn vandaag gesloten vanwege een nationale feestdag (Cultuurdag) maar op de Chinese beurzen wordt het enthousiasme uit Europa en de VS vanmorgen overgenomen. De Hang Seng Index in Hongkong noteert op dit moment 1,2% hoger en de beurs van Shenzhen plust 0,2%. Alleen in Shanghai staat de belangrijkste aandelenindex onveranderd ten opzichte van het slot van gisteren. De MSCI Asia Pacific (ex Japan) Index staat nu nog maar 4% onder het slot van 10 augustus, de dag voordat China de yuan devalueerde ten opzichte van de dollar.

 

Agenda van vandaag

Vandaag krijgen we geen belangrijke macrocijfers uit Europa. Ook in de VS is het rustig en staan onder andere de inkoopmanagersindex van de regio New York op het programma en cijfers over de fabrieksorders in september. Verwacht wordt dat deze laatste met 0,9% zijn afgenomen. Verder komen vandaag 27 bedrijven uit de S&P 500 Index met kwartaalcijfers waaronder ADM, Emerson Electric en CBS. In Europa zijn zojuist DSM (lijkt iets minder dan verwacht), UBS (lijkt beter dan verwacht) en BMW (lijkt ook iets beter dan verwacht) met kwartaalcijfers gekomen. Die van onder andere Imperial Tobacco en Hugo Boss verwachten we later.

 

Fijne, hopelijk mistvrije dag!

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 3 november 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.